INHOUDSOPGAVE

Definities documenten en schermen


De Xpert Suite (XS) bevat standaard een scala aan documenten en schermsjablonen welke aangevuld of aangepast kunnen worden om de dossiervorming vrijwel geheel in XS te kunnen opbouwen.


In Xpert Suite maken we dus onderscheid tussen documenten en schermen.


Definitie scherm: Met schermen bedoelen we alle vensters binnen XS waarin men fysiek tekst kan typen waarbij in het Beheer een bijbehorend sjabloon voor kan worden ingericht. Denk hierbij aan complete vragenlijsten zoals je die vaak ziet bij spreekuurverslaglegging of kleine invulschermen die je vanuit bepaalde taken kunt openen en invullen. 


Definitie document: Nadat een invulscherm is ingevuld en opgeslagen, zal dat in bijna alle gevallen ervoor zorgen dat een document wordt gegenereerd, welke uiteindelijk aan het dossier van de medewerker wordt toegevoegd. Vanuit de tab Trajectendossier in het werknemersdossier kun je zo’n definitief opgeslagen document inzien, bewerken, als bijlage aan een email toevoegen en downloaden.

 


Medische en niet-medische documenten


Documentsjablonen kunnen in Beheer medisch of niet-medisch gekenmerkt worden. Voor de hand liggend bevat een medisch document medische informatie en mag alleen door medisch geautoriseerde gebruikers worden ingezien. Medische en niet-medische documenten worden op verschillende plaatsen in het Beheer van XS aangemaakt en beheerd.

Een documentsjabloon, aangemaakt in het Klassiek Beheer van XS onder punt 9. Documenten, kan/mag geen medische informatie bevatten. Dit zijn documenten die je bijvoorbeeld aan taken kunt toevoegen (eventueel in combinatie met een bijhorend invulscherm).


Een documentsjabloon, aangemaakt in het Klassiek Beheer onder punt 11. Medische Protocol Module – Medische Documenten, kan als enige documentsoort worden gebruikt voor spreekuurverslagen bij spreekuursoorten. Deze documenten zijn niet uitsluitend bestemd voor medische informatie. Zo worden de terugkoppelingen naar werkgevers (naar aanleiding van een bezocht spreekuur door een medewerker ook onder dit punt aangemaakt/beheerd. 


In de volgende instructies zullen we hier nader op ingaan.