INHOUDSOPGAVE

Er zijn verschillende autorisaties voor gebruikers in te stellen in het Klassiek Beheer als het gaat om documenten.

 

Autorisaties voor wijzigingen in het Beheer

 

Stap 1. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 2 van de gebruikersautorisaties.

 


Stap 2. Stel bij 9. Documenten de autorisatie voor alle eigen en niet medische documenten in.

Indien een document aangevinkt is mag de gebruiker hiervoor wijzigingen doen in het Beheer.

Indien de bovenliggende documentcategorieën aangevinkt zijn mag de gebruiker een nieuw document aanmaken.


 

 

Stap 3. Stel bij 11. Medische Protocol Module de autorisatie voor medische documenten en oproepbrieven in.

Hier staan de autorisaties voor medische documenten en oproepbrieven.
Indien geautoriseerd voor deze onderdelen betekent dat de gebruiker deze onderdelen mag zien/gebruiken.

 


Stap 4. Ga naar de instelling Autorisaties voor Geselecteerde documentsjablonen.

Ga naar pagina 4 van de gebruikersautorisaties.

Autorisatie voor Bewerken zorgt ervoor dat de gebruiker documentsjablonen kan bewerken.

Autorisatie voor datavelden invoegen zorgt ervoor dat de gebruiker datavelden mag invoegen in het document.

 

 

 


Stap 5. Ga naar pagina 3 van de gebruikersautorisaties.

 

 

Stap 6. Stel de autorisaties in bij Autorisatie voor de opbouw van de organisatiestructuur.

  • VerzuimExpert Document Sjablonen: bewerken en/of verwijderen van documenten toegevoegd onder VerzuimExpert Documenten;
  • Eigen Document Sjablonen: bewerken en/of verwijderen van eigen toegevoegde documenten;
  • Medische documenten: bewerken en/of verwijderen van documenten toegevoegd onder 11. Medische Protocol Module.
Autorisaties voor formuliervelden en schermen

 

Stap 1. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 2 van de gebruikersautorisaties.

 


Stap 2. Stel 14. Schermontwerper Module de autorisatie voor formuliervelden en schermen in.

Indien geautoriseerd voor deze onderdelen betekent dat de gebruiker deze onderdelen mag zien/gebruiken. Indien de bovenliggende categorieën (Formuliervelden / Schermen) aangevinkt zijn mag de gebruiker nieuwe formuliervelden en/of schermen aanmaken.

 

 


Stap 3. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 3 van de gebruikersautorisaties.

 

 

Stap 4. Stel de autorisaties in bij Autorisatie voor de opbouw van de organisatiestructuur.

  • Formulierveld-mappen: bewerken en/of verwijderen van formulierveld mappen;
  • Formuliervelden: bewerken en/of verwijderen van formuliervelden;
  • Schermen: bewerken en/of verwijderen van schermen.

 

 

 

Autorisaties voor documenten


Stap 1. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 3 van de gebruikersautorisaties.

 

 

Stap 2. Stel de autorisaties in bij Autorisaties voor trajectendossier.


 Hier kan worden ingesteld:

  • Autorisatie voor het downloaden van geïmporteerde documenten als gecomprimeerd bestand (.zip)
  • Autorisatie voor het mogen downloaden en mailen van bestanden.

 


Stap 3. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 4 van de gebruikersautorisaties.

 


Stap 4. Stel de autorisaties in bij Dossier autorisaties Verzuimdossier Eigen documenten.

Binnen XS heeft een gebruiker/beheerder de mogelijkheid om op verschillende niveaus (medewerker, afdeling, werkgever) documenten toe te voegen aan het dossier. Het gaat hier specifiek om documenten die buiten XS om zijn aangemaakt en worden toegevoegd via ‘Geïmporteerde documenten’, DialoogXpert of ScanXpert.


 

Stap 5. Stel de autorisaties in bij Medische documenten autorisaties.

Deze autorisatie mogelijkheden gaan samen met de op pagina 1 instelbare medische autorisaties. Deze autorisaties bieden de mogelijkheid om toegevoegde documenten aan het medische dossier te verwijderen.


 Stap 6. Stel de autorisaties in bij Autorisatie voor de documenten.

Bij dit onderdeel kan worden ingesteld welke binnen XS gegenereerde documenten een gebruiker/beheerder mag zien.

In de lijst van alle ingerichte documenten staat ook de autorisatie voor het Overzicht re-integratie activiteiten. Dit is een soort logboek waarin alle handelingen van alle gebruikers binnen een dossier of specifiek traject binnen een dossier zijn geregistreerd.


 


Stap 7. Stel de autorisaties in bij Autorisaties voor de geselecteerde documenten (als taakonderdeel).

Nadat bepaald is welke documenten de gebruiker/beheerder in een dossier mag zien kan hier bepaald worden wat deze gebruiker/beheerder met deze documenten mag doen.

Met deze autorisaties mag de gebruiker/beheerder zowel de inhoud van het document als de fysieke opmaak aanpassen.

Met de knop Gebruikersautorisatie voor document beoordelen kan worden ingesteld of de gebruiker een document mag beoordelen.

 
Autorisaties voor medische documenten

 

Indien een gebruiker geautoriseerd moet worden voor medische documenten, dienen er een aantal instellingen aangepast te worden. Uiteraard dient de gebruiker die medische rechten krijgt ook daadwerkelijk bevoegd te zijn hiervoor.

 

Stap 1. Ga naar XS beheer --> gebruikersbeheer --> selecteer de betreffende gebruiker

 

 

Stap 2. Ga naar de instelling Gebruiker bewerken.

 

 

Stap 3. Vink de checkbox aan bij Gebruiker heeft toegang medische gegevens.

 

 

Stap 4. Ga in het Klassiek Beheer naar pagina 2 van de gebruikersautorisaties.

 

 

Stap 5. Ga naar de instelling Toegang tot de programmavensters.

 


Stap 6.  Vink de checkbox aan bij Medisch Dossier (Medische documenten).