INHOUDSOPGAVE


Inleiding

Binnen de Xpert Suite kan een eigen providerboog (mits afname van Module: Providerboog) worden ingericht waarin de betrokken interventionisten en hun dienstverlening kunnen worden vastgelegd. De geregistreerde providers en hun dienstverlening kunnen vervolgens binnen een interventietraject geselecteerd worden en de eigenschappen van de geselecteerde dienstverlening worden gebruikt bij een kosten-baten afweging van de inzet van de betreffende interventie. Overstijgend aan de losse interventietrajecten kunnen geconsolideerde managementrapportages worden samengesteld over de totale providerboog.


In deze instructie wordt uitgelegd hoe de Providerboog / Interventiemodule ingericht/aangepast wordt in XS waarna gebruikers interventietrajecten kunnen beheren.

Om dit te beheren moet overigens eerst de plugin Interventie worden aangezet.
 

Interventies beheer openen

Stap 1. Log in bij XS, ga naar Beheer. 


 

 

Stap 2. Klik in het linker menu op Dienstverlening.

 

 

Stap 3. Klik vervolgens op Interventies Beheer.


 

 

 

Providers 

Stap 1. In het nieuwe scherm zie je op de tab Interventiebeheer de providers die al zijn ingevoerd.

 

 

Stap 2. Klik bovenin het scherm op + Provider Toevoegen.

 


Stap 3.  Vul de naam en details van de nieuwe provider in. 

 

 

 Interventietrajecten

Nadat Providers zijn opgevoerd, kunnen daaronder programma’s worden toegevoegd.


Stap 1. Ga naar Interventies beheer en selecteer de juiste provider.

 

Stap 2. Stel 1 of meerdere interventietrajecten in door te klikken op +Programma toevoegen.

 

 


Stap 3. Vul de details in van het nieuwe programma. 

Bij Dienstverlening, Categorie en Kenmerken kan gekozen worden voor specifieke voorwaarden die op het programma van toepassing zijn.

 

 

 

Uit deze bibliotheek van providers en programma’s kan vervolgens binnen een traject een keuze gemaakt worden. De professional die bepaalt welke interventie ingezet wordt kan alle ingestelde gegevens binnen dit beheer gebruiken.


De prijs van een programma wordt getoond in de Programmaselectie taak van de providerboog module. Het scherm haalt de vandaag geldende prijs op. Bij het uitvoeren van de Kosten-baten berekeningstaak wordt ook de geldende prijs opgehaald en weergegeven. De gebruiker kan, net als voorheen, de prijs van het programma vervolgens wijzigen. Bijvoorbeeld als een uitgebreider programma dan het standaard programma wordt ingezet.

 

Om met terugwerkende kracht prijsmutaties te mogen uitvoeren dient een beheerder expliciet geautoriseerd te worden middels een nieuwe gebruikerautorisatie genaamd ‘Prijsmutaties met ingangsdatum in het verleden beheren’ (Dienstverlening > Gebruikersbeheer > ‘Gebruiker’ > Interventies)


Als in het beheer een prijsmutatie met terugwerkende kracht wordt geregistreerd, geldt deze nieuwe prijs bij het uitvoeren van een Kosten-baten berekeningstaak. Reeds uitgevoerde Kosten-batenberekeningen en offertes worden niet met terugwerkende kracht aangepast.