TAAKDELEGATIE

 

INHOUDSOPGAVE


Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven welke door de beheerder ingericht dienen te worden om gebruik te kunnen maken van taakdelegatie binnen de XS.

Voor extra informatie over Taakdelegatie waarin onderstaande vragen worden beantwoord, kan de webinar bekeken worden via de volgende link https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/articles/76000038973-kijk-het-webinar-taakdelegatie-terug-

  • Wat is taakdelegatie en waarom staat het in de aandacht?
  • Wat heb je voor taakdelegatie nodig?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Hoe voer je taakdelegatie efficiënt en veilig uit?
  • Hoe kunnen Xpert Suite & TriageExpert hierin ondersteunen?

 

Beheeracties

 2.1 Beheeracties Bedrijfsarts

 

De volgende aanpassingen moeten worden doorgevoerd op de gebruikersgroep bedrijfsartsen.

 

2.1.1 Instellen van eindverantwoordelijke

 

Stap 1. Log in bij XS, kies Beheer.                                         Stap 2. Kies vervolgens Klassiek Beheer.

                               

 


Stap 3:             Kies bij 2. Gebruikers de gebruikersgroep ‘Bedrijfsarts’ onder de Medische Gebruikers.

Pas de autorisaties aan op Pagina 2, zodat de bedrijfsarts een eindverantwoordelijke kan toewijzen voor een traject. Dit is een plugin en zal eerst geactiveerd moeten worden door Otherside at Work. 


 

 

 

2.1.2 Inrichten van Casemanagement Team

 

De gebruikersgroep bedrijfsarts moet ingesteld staan als CM team. Op deze manier kun je een overzicht creëren met de toegewezen dossiers van de bedrijfsarts.

In Klassiek Beheer kan op Pagina 1 van de gebruikersgroep ‘Bedrijfsarts’ de gebruikersrol ingesteld worden.

 

 

2.1.3 Toevoegen widget ‘Te beoordelen documenten’ en trajecten Bedrijfsarts op de Portal.

 

Op de homepagina dien je een widget toe te voegen, waarin alle documenten komen te staan die beoordeelt dienen te worden door de Bedrijfsarts. Daarnaast kun je een trajectenoverzicht toevoegen, met daarin alle toegewezen dossiers van de Bedrijfsarts.

Stap 1.             Log in bij XS, kies Beheer.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2.             Kies vervolgens Applicatieinstellingen.en daarna ‘Portal Beheer’

 

 

 

 

Stap 3:             Kies vervolgens bij ‘Widget Layouts’ de juiste layout van de Bedrijfsarts

  1. Kies hier voor TrajectenWidget 
  2. Kies vervolgens voor ‘Widget toevoegen’
  3. Herhaal stap 1 en 2 voor het toevoegen van de widget DocumentBeoordelenWigdet

Stap 4:             Nadat de widget is toegevoegd verschijnt onderstaand scherm

 

 

In deze schermen kan de benodigde informatie ingevuld worden.

 

 

 

2.2 Beheeracties Arts i.o

 

2.2.1 Instellen beoordelen van documenten

 

Op de gebruiker dient ingesteld te worden dat de Bedrijfsarts het document van de Arts i.o. moet beoordelen.

Stap 1. Log in bij XS, kies Beheer.                 Stap 2. Kies vervolgens Klassiek Beheer.

                               

 

 

 

 

 

Stap 3:             Selecteer de gebruiker in de gebruikersgroep Arts i.o die de documenten moet laten beoordelen door de Bedrijfsarts.

                        Op Pagina 4 heb je de volgende autorisatie ‘Gebruikersautorisatie voor document beoordelen’. 

 

 

 

Stap 4:             Nadat je op ‘Gebruikersautorisatie voor document beoordelen’ hebt gedrukt verschijnt er een nieuw scherm, waar je de Bedrijfsarts kan selecteren die de documenten moet goedkeuren.

 

 

2.3 Algemene instellingen voor de te beoordelen documenten

 

In beheer dient aangegeven te worden welke documenten beoordeeld moeten worden.

 

Stap 1.             Log in bij XS, kies Beheer.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2.             Kies vervolgens Dienstverlening en bij Documenten & formulieren voor 
Document Sjablonen. Per document kan er ingesteld worden om te beoordelen.