Inleiding

Binnen de XS is het mogelijk om een DigiZSM koppeling aan te leggen. Doormiddel van een Digi-ZSM koppeling kunnen een 6-tal UWV berichten automatisch naar het UWV worden verstuurd vanuit de XS. Het document hoeft daardoor niet te worden gemaild of verstuurd te worden met de post. Binnen de XS wordt dan ook vastgelegd of de aanvraag is ontvangen en daarnaast of de aanvraag ook is aangekomen of niet aangekomen bij het UWV. 


De Digi-ZSM berichten worden naar het UWV verzonden via de Digipoort dienst van Logius. Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Digipoort werkt als een elektronisch postkantoor. Digipoort ontvangt het bericht, controleert het bericht op een aantal eisen en bevestigt de ontvangst van het bericht. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van Digipoort. 


Welke berichten worden verstuurd?

De volgende 6 berichten kunnen via een DigiZSM koppeling worden verstuurd:

  1. Digi-ZSM Langdurige afwezigheid hersteld | hersteld melding na 42e weeks melding
  2. Digi-ZSM Langdurige afwezigheid |42e weeks melding
  3. Digi-ZSM Volledige Werkhervatting | hersteld melding na ZW-melding
  4. Digi-ZSM WAZO
  5. Digi-ZSM Werkhervatting | Deelherstel na ZW-melding
  6. Digi-ZSM Ziekmelding | ZW melding (ziek uit dienst, ziekte tgv zwangerschap, vangnet (AGH-status))
  7. Digi-ZSM WIEG (aanvullend partnerverlof)Hoe kunnen Digi-ZSM meldingen gedaan worden?

De documenten en schermen van de desbetreffende taken in XS voor bovenstaande situaties worden vervangen voor een Digi-ZSM variant wanneer de koppeling geactiveerd wordt. Dit zijn de volgende taken:

 

Ziekmelding UWV
Aanvraag uitkering adoptie
Aanvragen vangnetuitkering i.v.m. orgaandonatie
Aanvraag (vervroeging) vangnetuitkering
Aanvraag (verlenging) vangnetuitkering na bevallingsuitkering.
Aanvraag uitkering Wet arbeid en zorg
Aanvragen vangnetuitkering ivm no-risk polis
Aanvragen vangnetuitkering voor Herintreder
Ziekmelding UWV bij einde dienstverband
Gedeeltelijke herstelmelding UWV
Melden werkhervatting aan UWV
DigiZSM Wieg


Het is belangrijk om één of meerdere gebruikers autorisatie over bovenstaande taken te geven, zodat de taak ook actief omhoog komt in de takenlijst van gebruikers. Vervolgens kan het bijbehorende scherm van de taak worden ingevuld. Zoveel mogelijk gegevens worden hierbij van de werknemerkaart in XS overgenomen, zodat de aanvraag extra makkelijk en snel verloopt. 


Een DigiZSM melding ziet er als volgt uit:
Als de melding is afgerond, komt deze in het werknemer dossier onder de tab Trajectendossier te staan:


Status van Digi-ZSM berichten in Xpert Suite


Wanneer een Digi-ZSM melding is verstuurd, zie je de melding in de tab Trajectendossier bij de werknemer zoals hierboven vermeld. De status zal allereerst op "Verzonden" staan. Binnen korte tijd moet deze status over gaan naar:


Status "Melding geaccepteerd": De melding is aangekomen bij het UWV 

De melding is doorgekomen bij het UWV en het UWV neemt de aanvraag in behandeling. Er zal nog een terugkoppeling komen (dit gebeurt niet rechtstreeks via XS).


Status "Melding niet geaccepteerd": De melding is niet aangekomen bij het UWV

Klik in het trajectendossier op de status "Melding niet geaccepteerd". De Digi-ZSM melding opent en bovenaan in een rode balk wordt meer informatie gegeven waarom de melding niet is geaccepteerd. Vervolgens kun je hier actie op ondernemen. Als er vragen zijn over de foutmelding kun je terecht bij team Xpert Desk.

Speciaal voor het actief signaleren van een niet geaccepteerde melding zal er een taak "Digi-ZSM bericht is niet verwerkt" toegevoegd worden in het traject. Er dient wel minstens 1 gebruiker geautoriseerd te zijn bij de taakautorisaties voor deze taak (plus een autorisatie om het werknemer dossier te mogen zien), om de taak ook actief in de takenlijst te krijgen.


Status "Verzonden"

Belangrijk om te weten is dat in het geval van storingen en/of onderhoud bij Logius aan de Digipoort dienst, de status langere tijd op "Verzonden" kan blijven staan. Totdat de status verandert naar "Melding geaccepteerd" is het bericht nog niet aangekomen bij het UWV. Logius heeft een app ontwikkeld, te downloaden in de app store, waar je je kunt aanmelden om actief storingen en onderhoud door te krijgen.Belangrijke informatie bij overgang naar Digi-ZSM

Bij de overgang naar Digi-ZSM is het belangrijk om rekening te houden met het volgende. Wanneer er bij lopende trajecten ziekmeldingen per post zijn verstuurd, kunnen na overgang naar Digi-ZSM herstelmeldingen van deze werknemers niet via Digi-ZSM gedaan worden. Het UWV/Digipoort kan de ziekmelding per post en herstelmelding per Digi-ZSM niet koppelen. Van ziekmeldingen die al liepen voordat Digi-ZSM ingericht wordt, dient de herstelmelding ook nog per post bij het UWV gedaan te worden, zoals dat het geval was voordat Digi-ZSM actief werd.