INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Ouders hebben, tot hun kind 8 jaar oud is, recht op maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek als onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe wet betaald ouderschapsverlof in, waardoor ze vanaf die tijd 9 werkweken uitgekeerd kunnen krijgen van het UWV. 

Ouders kunnen dit verlof flexibel opnemen, maar moeten het betaald ouderschapsverlof binnen 1 jaar na geboorte van het kind opnemen. Bij adoptie- of pleegkinderen geldt dat het binnen 1 jaar na opname in het gezin opgenomen moet worden en wanneer het kind nog geen 8 jaar is. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV wanneer minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen. Ook kunnen overige samenwonende verzorgers gebruik maken van het betaald ouderschapsverlof. Je kunt als werkgever het verlof voor jouw werknemer in één keer aanvragen bij het UWV via het aanvraagformulier nadat al het betaald ouderschapsverlof is opgenomen, maar het UWV maakt het ook mogelijk om tussentijds de uitkering aan te vragen. Dit gaat via de betaalverzoeken. Je kunt 3 betaalverzoeken indienen bij het UWV, waarvan de eerste bij de initiële aanvraag erbij in zit. 

Let op: bij geboorte of adoptie van een meerling heeft de werknemer recht op 9 werkweken en 3 betaalverzoeken per kind! Dus bij een tweeling is dit bijvoorbeeld 18 werkweken betaald ouderschapsverlof en 6 mogelijke betaalverzoeken om in te dienen bij het UWV. 

Als werkgever kan je het betaald ouderschapsverlof aanvragen via het werkgeverportaal van de UWV, maar we hebben hier ook Digitaal Melden schermen voor gemaakt zodat je dit ook aan kan vragen binnen de Xpert Suite wanneer je gebruik maakt van de Digitaal Melden module. Om het werkproces te ondersteunen, hebben we voor alle klanten een nieuw standaard protocol toegevoegd voor het bijhouden van het traject verloop van betaald ouderschapsverlof. Ook zitten er standaard taken bij die automatisch Digitaal Melden schermen worden wanneer je gebruik maakt van de module. 

Meer detailinformatie over de Wet Betaald Ouderschapsverlof kun je lezen op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof


Standaard protocol

We hebben een nieuw standaard protocol toegevoegd voor het betaalde ouderschapsverlof genaamd “VerzuimExpert – Betaald Ouderschapsverlof”. Deze kun je starten op de geboorte- of opnamedatum van het kind om het verloop van het betaald ouderschapsverlof bij te houden. 


Let op met betrekking tot de aanvraag & het eerste betaalverzoek:

Om beter te communiceren dat de aanvraag alleen gedaan kan worden voor reeds opgenomen verlof in combinatie met het eerste betalingsverzoek, hebben we de aanvraag naar een eigen opdracht omgezet die je via ‘Opdracht verstrekken’ aan het traject kan toevoegen zodra de eerste periode van verlof achter de rug is. Daarvoor in de plaats is een herinneringstaak teruggezet om gebruikers eraan te herinneren dat ze een aanvraag kunnen doen wanneer er verlof opgenomen is.


De taak ‘Aanvraag Betaald Ouderschapsverlof UWV en eerste betaalverzoek’ is nu een eigen opdracht die je toe kan voegen via het actiemenu met “Opdracht verstrekken”.


Er is daarnaast een herinneringstaak toegevoegd op het protocol van Betaald Ouderschapsverlof. Deze staat op week 10 om aan te geven dat er een aanvraag gedaan kan worden via de taak ‘Aanvraag Betaald Ouderschapsverlof UWV en eerste betaalverzoek’ wanneer er al verlof is opgenomen.


Binnen het protocol zit ook een herinneringstaak op week 52 om aan te geven dat verlof niet meer opgenomen kan worden. 


Voorbeeld:


Natuurlijk kun je dit protocol verder uitbreiden met jouw eigen inrichting, om de administratie van het trajectverloop van het betaald ouderschapsverlof goed bij te houden op jouw eigen manier.


Digitaal aanvragen WBO

Indien gebruik gemaakt wordt van de module Digitaal melden, komen bij de eerder beschreven Wbo standaardtaken nieuwe schermen beschikbaar waarmee de betreffende verzoeken digitaal kunnen worden ingediend en opgevolgd. Hierdoor kun je alles van het trajectverloop en de aanvragen makkelijk initiëren en monitoren binnen de Xpert Suite. 


Voor de initiële aanvraag (gecombineerd met het eerste betaalverzoek) is een scherm gerealiseerd om de uitkering aan te vragen voor het reeds opgenomen betaald ouderschapsverlof. Alle benodigde informatie voor het UWV om de aanvraag te verwerken wordt ofwel vooringevuld, of kan worden ingevoerd op dit scherm. Voor betaald ouderschapsverlof zijn er specifiek een paar nieuwe gegevens nodig die nog niet eerder bij een UWV aanvraag nodig waren, zoals bijvoorbeeld het type situatie, het aantal kinderen en de datum van het betaalverzoek. Verder lijkt het scherm erg op andere schermen voor digitaal melden waarbij informatie van de werknemer, werkgever, contactpersoon en informatie over de uitbetaling dient te worden opgegeven. Let op: Aanpassingen die gemaakt worden op bestaande (vooringevulde) gegevens worden alleen op dit document opgeslagen en zullen nog apart binnen de Xpert Suite aangepast moeten worden.


Het unieke van het betaald ouderschapsverlof is dat je ook tussentijds de uitkering kan uitvragen en dit niet volledig achteraf hoeft te doen. In dat geval vul je de initiële aanvraag niet in nadat het verlof volledig is opgenomen, maar tijdens het verlof voor de werkweken die al opgenomen zijn. Om de rest van de uitkering aan te vragen kun je nog extra betaalverzoeken indienen bij het UWV, de hoeveelheid van betaalverzoeken hangt af van de situatie van de werknemer. 


Het nieuwe scherm om betaalverzoeken in te dienen lijkt erg op de initiële aanvraag van het Wbo, maar met een aantal gegevens minder, omdat het UWV deze al heeft ontvangen. Nu hoef je alleen de basisinformatie van de werknemer, werkgever, contactpersoon en betaalinformatie in te voeren met de informatie wanneer het betaalverzoek gestart is en het verlof dat je uitgekeerd wilt hebben.

Wanneer je het standaard protocol ‘VerzuimExpert – Betaald Ouderschapsverlof’ start, wordt automatisch de taak met de initiële aanvraag toegevoegd voor je en kun je extra betaalverzoeken toevoegen als eigen opdrachten. Deze taken hebben automatisch deze nieuwe schermen en kunnen direct gebruikt worden om de uitkering aan te vragen bij het UWV.  


Voor meer informatie over digitaal melden via DigiZSM, volg deze link.