Het autoriseren van gebruikers voor submappen gebeurt in klassiek beheer.

Het toevoegen van 'eigen' submappen kan alleen door support worden uitgevoerd.

Geef daarbij aan wat de naam van de nieuwe submap is en of deze medisch of niet-medisch moet zijn.

  1. Selecteer gebruiker/gebruikersgroep (klassiek beheer)


  2. selecteer in het rechterscherm pagina 4  3. halverwege scherm zie je de documentkenmerken (submappen)