Een groot aantal HR en salarissystemen kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan de Xpert Suite. Steeds meer koppelingen kunnen volledig zelfstandig in de Xpert Suite via Connect XS geconfigureerd en beheerd worden. Met diverse systemen zijn specifieke koppelmogelijkheden voorhanden en daarnaast zijn er systemen waarmee koppelmogelijkheden zijn via de branchestandaard SIVI2017 en de eigen XS standaard.


TABLE OF CONTENTS


Connect XS

Door middel van Connect XS is het voor beheerders mogelijk om zelfstandig koppelingen tussen externe systemen en de Xpert Suite te configureren en te activeren. Connect XS kan gevonden worden via Beheer - Koppelvlakken - Koppelvlak beheer.


Wanneer het koppelvlak beheer opent staat er een overzicht van alle accounts. Per account is de naam, het type, de autorisatie en de laatste activiteit inzichtelijk. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van Connect XS met een link naar hoe deze type koppelingen kunnen worden ingericht.


Belangrijk aandachtspunt: Het configureren van een koppeling is deskundig werk, waarbij een goed begrip van de werking van het koppelplatform én de gegevensverwerking binnen Xpert Suite vereist is. Het is eenvoudig om grote hoeveelheden data in te voegen, aan te vullen, te overschrijven en te verwijderen. Dit heeft voordelen indien alle wijzigingen bewust en correct worden doorgevoerd, maar kan grote negatieve gevolgen hebben indien gegevens (per ongeluk) foutief worden gewijzigd.


Type koppelingen

We onderscheiden een mutatiekoppeling en een volledige koppeling. Het verschil is:

  • Een mutatiekoppeling (bijv. SIVI, Reflex) borduurt voort op de aanname dat beide systemen met elkaar in lijn zijn, waardoor het mogelijk is om enkel een gedeeltelijk hersteldmelding over de lijn te sturen, want de aanname is dat bij de ontvanger überhaupt al bekend is dat de medewerker ziek is. Als er in een verzuimdossier uitval heeft plaatsgevonden, dient in de meeste gevallen die discrepantie opgelost te worden voordat de koppeling het weer over kan nemen (meest voor de hand liggend voorbeeld: een gedeeltelijk of volledig hersteldmelding zal niet verwerkt kunnen worden totdat de medewerker daadwerkelijk ziek is gemeld). Bij een mutatiekoppeling is het logverslag belangrijk, aangezien een mutatie maar éénmaal zal worden aangeleverd en je dus maar één keer een melding krijgt dat iets niet gelukt is.
  • Een volledige koppeling levert elke keer opnieuw de hele verzuimhistorie aan, wat de ontvangende partij in staat stelt om de bestaande administratie te vergelijken met ‘wat het volgens de bron moet zijn’. Dat wil niet zeggen dat rücksichtslos de aanlevering 100% overgenomen wordt, aangezien ook dan nog steeds ‘botsingen’ kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld in de bron wordt de eerste verzuimdag van een dossier aangepast, maar aan de ontvangende kant heeft een dergelijke correctie implicaties voor het WVP-takenprotocol van de arbodienst, of in dit geval het claimproces van de verzekeraar. Ook wordt een intrekking van een ziekmelding (door die niet meer aan te leveren) enkel overgenomen door de koppeling als er nog geen werk op dat dossier is verricht, omdat anders de arbodienst inkomsten misloopt voor verrichtingen die ineens zouden worden gewist. Bij een volledige koppeling is het logverslag, minder (maar nog steeds) belangrijk, maar omdat elke dag opnieuw ‘de waarheid’ wordt aangeboden krijg je elke dag opnieuw de melding ‘hier zit een verschil en daar zit een verschil, kijk er eens naar en los het op, dan krijg je morgen de melding niet meer’.


Beschikbare koppelmogelijkheden met de Xpert Suite

In onderstaand overzicht staan de koppelingen die op dit moment met de Xpert Suite mogelijk zijn:

  • Self service: het is mogelijk om via Connect XS deze koppeling te realiseren.
  • SOW: voor deze koppeling kan een consultant ingehuurd worden.


Het data element wat via de koppeling uit te wisselen is, is in dit overzicht aangegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Inbound: de gegevens kunnen in de Xpert Suite geïmporteerd worden.
  • Outbound: de gegevens kunnen vanuit de Xpert Suite geëxporteerd worden.
  • Sync: ter voorbereiding van de actieve koppeling, kunnen de gegevens in beide systemen in de Xpert Suite gesynchroniseerd worden.


SupplierSystemSelf serviceSOW
Sivi.orgSIVI2017 formatOrganization inbound
Employees inbound
Absences inbound
Organization sync
Employees sync
Absences outbound
Absences sync
Documents inbound
Documents outbound
Otherside at WorkXS formatOrganization inbound
Organization outbound
Employees inbound
Employees outbound
Absences inbound
Absences outbound
Documents outbound
Organization sync
Employees sync 
Absences sync
Documents inbound
Otherside at WorkXS Connector (XS - XS Arboconnector)Organization inbound
Employees inbound
Employees outbound
Organization sync
Employees sync 
Absences inbound
Absences outbound
Absences sync
Notes inbound
Visma NMBRSNMBRSOrganization inbound Employees inbound
Absences inbound
Organization sync
Employees sync 
Absences outbound
Absences sync
AFASProfit en InsiteUsers inbound
Organization inbound Employees inbound
Absences inbound
Users inbound
Organization sync
Employees sync 
Absences sync
Users sync
Documents outbound
Loket.nlLoket.nl
Organization inbound
Organization sync
Employees inbound
Employees sync 
Absences inbound
Absences sync
SD WorxCobra (API)
Users inbound
Organization inbound
Organization sync
Employees inbound
Employees sync 
Absences inbound
Absences sync
ANVAANVA
Organization inbound
Organization sync
Users inbound
Users sync
Policies inbound
Policies outbound
Employer inbound
NoCoreNoCore Flex voor uitzendbranche
Organization inbound
Organization sync
Employees inbound
Employees outbound
Employees sync 
Absences inbound
Absences outbound
Absences sync
Documents inbound
Documents outbound
Visma RaetHR Core Public (Beaufort)
Users inbound
Organization inbound
Organization sync
Employees inbound

Employees outbound
Employees sync 
Absences inbound
Absences outbound
Absences sync

Documents inbound
Documents outbound
Visma RaetHR Core BusinessOrganization inbound
Employees inbound
Absences inbound
Users inbound
Organization sync 
Employees outbound
Employees sync
Absences outbound
Absences sync
Documents inbound
Documents outbound
UbplusUbplus
Organization inbound
Organization sync
Employees inbound

Employees outbound
Employees sync 
Absences inbound
Absences outbound
Absences sync

Documents inbound
Documents outbound


Met de volgende systemen zijn reeds succesvolle koppelingen gerealiseerd in XS format.


SupplierSystem
OraclePeoplesoft
EBS
PantheonEMIS
ExactExact Online
Synergy
ADPWorkforce
Perman
CentricPersmaster
SAPSuccessFactors
WorkdayWorkday


Met de volgende systemen zijn reeds succesvolle koppelingen gerealiseerd in SIVI format. 


SupplierSystem
CentricPIMS
Motion
Emergo SystemsCompas
My SolutionMy Solution Flex (let op, indien via WebServices dan is er consultancy nodig voor het aansluiten van deze koppeling)
SD WorxCobra Verzuim
BCSDelta
Visma RaetVisma Talent Salaris
PeopleIncPeopleInc
ReliforceReliforce
SDBSDB
ADPiHCM