Koppelwijze

De koppelwijze voor AFAS op XS Connect is de SOAP API van AFAS. Hiervoor dienen nog zogenaamde GetConnectoren te worden geinstalleerd. 


Dataentiteiten

Met de standaard AFAS koppeling is het mogelijk om de volgende vier dataentiteiten zelfstandig te koppelen:

 1. Afdelingen

 2. Werknemers (+dienstverbanden)

 3. Verzuim

 4. Gebruikersaccounts voor leidinggevenden


Voor deze dataentiteiten geld dat er binnen XS Connect alleen een import (van de Xpert Suite naar AFAS) mogelijkheid is.


Mogelijkheden

Op dit moment zijn er twee verschillende opties beschikbaar:

 • AFAS Werknemer - Binnen de AFAS Werknemer koppeling vallen verplicht de dataentiteiten Afdelingen en Medewerkers. Optioneel is om hier de Gebruikersaccounts voor leidinggevenden aan toe te voegen.

 • AFAS Verzuim - Binnen de AFAS Verzuim koppeling valt uitsluitend de dataentiteit Verzuim.


Waar hebben jullie onze hulp bij nodig:

 • Een documentenkoppeling via het koppelplatform aansluiten. Dit kan enkel nog via een werkopdracht door een consultant gedaan worden.
 • De flex propositie in AFAS wordt niet ondersteund door de standaard AFAS koppeling. Dit kan enkel nog via een werkopdracht door een consultant gedaan worden. 
  In de integratie met de Flex-propositie wordt elke externe werknemer slechts éénmaal in de Xpert Suite geregistreerd met ook maar één verzuimdossier, terwijl zijn plaatsingen bij verschillende opdrachtgevers alsnog inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Op deze manier kan ook samengesteld verzuim binnen het wettelijk kader correct worden vastgelegd onafhankelijk van de verschillende opdrachtgevers waar een medewerker geplaatst is. 
 • Salarisgegevens zijn niet aanwezig in de standaard AFAS koppeling. Het meesturen van salarisgegevens bij een dienstverband behoort wel tot een maatwerkoplossing. Hierbij wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen de verschillende looncomponenten die in AFAS zijn ingericht, maar is het wel mogelijk om per dienstverband door te geven wat het bijbehorende 'Bruto maandloon', 'Bruto vier-weken loon' of het 'SV loon' is. Dit dient in 1 kolom toegevoegd te worden aan de GetConnector. Voornamelijk voor volmachten die Xpert Suite gebruiken, is het erg belangrijk om te beschikken over de loongegevens zoals deze in de afgesloten polis is overeengekomen. Houdt er wel rekening mee dat  het toevoegen van salarisgegevens aan de koppeling extra tijd en complexiteit met zich mee brengt bij de inrichting aan de AFAS kant.
 • Bij bestaande klanten staan er al gegevens in de database, hiervoor zijn synchronisatie werkzaamheden door een consulant benodigd.De koppeling tot stand brengen:


Voor je de koppeling tot stand brengt zal er eerst een Klantenaccount moeten worden aangemaakt en gevuld worden met de juiste gegevens.


Voor het leggen van een verbinding tussen de Xpert Suite en AFAS wordt gebruik gemaakt van AFAS GetConnectoren, hiermee is het mogelijk om op basis van een gebruikersaccount en een bijbehorend ‘token’ gegevens op te halen uit een AFAS omgeving. Meer over het versturen van de GetConnectoren kan je vinden op deze pagina.


Nu het Klantenaccount is aangemaakt en de GetConnectoren zijn geinstalleerd kan men verder gaan met het aanleggen van de AFAS Werknemers koppeling en de AFAS Verzuim koppeling
Tips en tricks:


 • Bij de de datum vanaf is het datum format anders dan je gewend bent. Het formaat dat hier gebruikt moet worden is JJJJ-MM-DD. Bijv. 2022-01-31 voor 1 januari 2022.