Algemeen

Een belangrijke entiteit binnen de Xpert Suite zijn de werkgevers. Via XS Connect is het mogelijk om in grote aantallen werkgevergegevens op te voeren en te updaten. 

De methode van bestandsoverdracht wordt op deze pagina beschreven.Belangrijk aandachtspunt:  Het configureren van een koppeling is deskundig werk, waarbij een goed begrip van de werking van XS Connect én de gegevensverwerking binnen Xpert Suite vereist is. Het is eenvoudig om grote hoeveelheden data in te voegen, aan te vullen, te overschrijven en zelfs te verwijderen. Dit heeft voordelen indien alle wijzigingen bewust en correct worden doorgevoerd, maar kan grote negatieve gevolgen hebben indien gegevens (per ongeluk) foutief worden gewijzigd.


Instellen van een Standaard Xpert Suite werkgever import

Stap 1: Algemeen: Maak afspraken met de partijen die betrokken moeten worden bij het opzetten van een gegevensuitwisseling met betrekking  tot deze entiteit. Zie hierover meer in het algemene artikel 'Hoe maak ik een koppeling?'.

Stap 2: Maak een klantaccount aan met de bijbehorende instellingen. Meer uitleg hierover vind je in dit andere artikel.

Stap 3: Stel een importconfiguratie in met als configuratiekeuze 'Standaard Werkgever'

Stap 4: Controleer of de inhoud en de attribuutnamen voldoen aan het standaard template. Indien hier afwijkingen in zitten, selecteer dan 'Custom mapping'

Stap 5 (optioneel): Indien er voor Custom mapping is gekozen, zorg voor de juiste attribuut instellingen.  In dit artikel over 'custom mapping' staat meer uitleg over hoe deze instellingen werken. Zie hieronder een beschrijving per attribuut die via de standaard werkgeverimport verwerkt kunnen worden.

Stap 6: Importeer het werkgeverbestand of laat de verzendende partij het werkgeverbestand aanleveren op de locatie zoals afgesproken. Indien je beschikking hebt tot een testomgeving, is het verstandig om daar een proefdraai te doen.

Stap 7: Controleer de resultaten en het logverslag. Zijn er nog bevindingen? Stem dan de bevindingen af met de aanleverende partij (of pas zelf de instellingen aan indien daar de bevinding mee op te lossen is)Vaste instellingen 

Voor de configuratie 'Standaard Werkgevers' gelden een aantal kenmerken die de werking van de import bepalen.

  1. De werkgevercode is de unieke koppelsleutel. Indien een werkgevercode uit het aangeleverde bestand nog niet aanwezig is in de Xpert Suite, dan zal XS Connect hiervoor een nieuwe werkgever aanmaken. Bestaat de werkgevercode al wel? Dan worden de werkgevergegevens geüpdate met de nieuw aangeleverde gegevens. 
  2. De reikwijdte van het klantaccount dient op 'hele database' te staan. Anders is de koppeling niet in staat om op basis van de werkgevercode werkgevers aan te maken of te updaten.
  3. Contractgegevens zijn enkel  correct via de import op te voeren als de klantplugin Product en Dienstverlening niet is ingeschakeld. Als deze wel is ingeschakeld zal dit wel leiden tot een dienstverleningsovereenkomst, maar het CMM contract ontbreekt.
  4. Er zijn diverse regels rondom het vastleggen van contactpersonen. Zie onderaan dit artikel een uitgebreide uitleg.


Attributen

De volgende attributen zijn onderdeel van de entiteit 'Werkgever'. Deze gegevens kunnen via XS Connect worden bijgewerkt in de Xpert Suite.


 

Naam attribuut in Xpert SuiteToelichtingVerplichtDatatype (lengte)
Werkgever NaamNaam van de werkgever zoals getoond binnen Xpert SuiteJanvarchar (255)
Werkgever CodeUnieke code waarmee de werkgever binnen Xpert Suite zal worden geïdentificeerdJanvarchar (50)
Werkgever Extern IdEventueel additionele IDNeenvarchar (50)
Werkgever Intern IdTechnisch Xpert Suite ID Neeint
Map 1Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatstNeenvarchar (255)
Map 2Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatstNeenvarchar (255)
Map 3Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatstNeenvarchar (255)
Map 4Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatstNeenvarchar (255)
Map 5Geeft aan in welke submap binnen Xpert Suite de werkgever dient te worden geplaatstNeenvarchar (255)
Bezoekadres StraatStraatnaam van het bezoekadresNeenvarchar (255)
Bezoekadres HuisnummerHuisnummer van het bezoekadresNeevarchar (20)
Bezoekadres Huisnummer ToevoegingHuisnummertoevoeging van het bezoekadresNeevarchar (20)
Bezoekadres PostcodePostcode van het bezoekadresNeenvarchar (20)
Bezoekadres PlaatsnaamPlaatsnaam van het bezoekadresNeenvarchar (255)
Bezoekadres LandcodeLandcode van het bezoekadres (conform ISO-3166-2)Neenvarchar (50)
Bezoekadres Extra RegelExtra adresregel van het bezoekadresNeenvarchar (255)
Postadres StraatStraatnaam van het postadresNeenvarchar (255)
Postadres HuisnummerHuisnummer van het postadresNeevarchar (20)
Postadres Huisnummer ToevoegingHuisnummertoevoeging van het postadresNeevarchar (20)
Postadres PostcodePostcode van het postadresNeenvarchar (20)
Postadres PlaatsnaamPlaatsnaam van het postadresNeenvarchar (255)
Postadres LandcodeLandcode van het postadres (conform ISO-3166-2)Neenvarchar (50)
Postadres Extra RegelExtra adresregel van het postadresNeenvarchar(255)
Factuuradres StraatStraatnaam van het factuuradresNeenvarchar (255)
Factuuradres HuisnummerHuisnummer van het factuuradresNeenvarchar (255)
Factuuradres Huisnummer ToevoegingHuisnummertoevoeging van het factuuradresNeenvarchar (255)
Factuuradres PostcodePostcode van het factuuradresNeenvarchar (20)
Factuuradres PlaatsnaamPlaatsnaam van het factuuradresNeenvarchar (255)
Factuuradres LandcodeLandcode van het factuuradres (conform ISO-3166-2)Neenvarchar (50)
Factuuradres Extra RegelExtra adresregel van het factuuradresNeenvarchar (255)
Factuur Ter Attentie VanAan wie is de factuur geadreseerdNeevarchar (255)
EmailPrimair e-mailadres van de werkgeverNeenvarchar (512)
Email 2Secundair e-mailadres van de werkgeverNeenvarchar (512)
FaxPrimair faxnummer van de werkgeverNeenvarchar (20)
Fax 2Secundair faxnummer van de werkgeverNeenvarchar (20)
TelefoonPrimair telefoonnummer van de werkgeverNeenvarchar (20)
Telefoon 2Secundair telefoonnummer van de werkgeverNeenvarchar (20)
DebiteurnummerDebiteurnummer van de werkgeverNeenvarchar (255)
LoonheffingsnummerLoonheffingennummer van de werkgeverNeenvarchar (50)
Eigen risico drager WGAIs deze werkgever eigenrisicodrager ten aanzien van de WGA? (ja / nee)Neevarchar (10)
Eigen risico drager ZWIs deze werkgever eigenrisicodrager ten aanzien van de ZW? (ja / nee)Neevarchar (10)
KostendragerKostendrager van de werkgeverNeenvarchar (255)
SectorSectorcode waartoe deze werkgever behoort (conform UWV-standaard)Neevarchar (10)
ProductenOmschrijving van de producten van de werkgeverNeenvarchar (max)
Naam HoldingNaam van de holding waartoe deze werkgever behoortNeenvarchar (255)
FTE-urenAantal uur binnen een standaard werkweekNeefloat
UWV AansluitnummerAansluitnummer naar het UWVNeenvarchar (50)
Arbodienst IdHet ID van de arbodienst binnen Xpert SuiteNeeint
NotitiesVrij notitieveldNeenvarchar (max)
Contractmodel*De naam van het contractmodelNeenvarchar (255)
Contract Startdatum*Startdatum van het contractNeeDatetime
Contract Einddatum*Einddatum van het contractNeeDatetime
Contract Administratie*Administratie van het contractNeenvarchar (max)
Contract Debiteur*Debiteur van het contractNeenvarchar (255)
Contract Factuur Opmerkingen*Factuur opmerkingenNeenvarchar (1000)
Contactpersoon Achternaam**
Achternaam van het contactpersoon bij de werkgeverNee
nvarchar (255)
Contactpersoon Tussenvoegsels
Tussenvoegsels van het contactpersoon bij de werkgever
Nee
nvarchar (20)
Contactpersoon Voorletters
Voorletterst van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Roepnaam
Roepnaam van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (50)
Contactpersoon Geslacht
Geslacht van het contactpersoon bij de werkgever  (M/V/O)Nee
smallint
Contactpersoon Email
Emailadres van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Email Prive
Emailadres prive van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Telefoonnummer
Telefoonnummer van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Telefoonnummer Prive
Telefoonnummer privé van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Telefoonnummer Mobiel
Telefoonnummer mobiel van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Faxnummer
Faxnummer van het contactpersoon bij de werkgever
Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Functie
Functie van het contactpersoon bij de werkgever Nee
nvarchar (255)
Contactpersoon Rol Code
Rol van het contactpersoon bij de werkgever  (zie hieronderNee
nvarchar (20)


Contactpersoonrol

Om een rol toe te kennen aan aan contactpersoon, kun je een rolcode meegeven. In de Xpert Suite zijn er een aantal rollen standaard ingericht. Door deze code op te nemen als rolcode bij het importeren van een contactpersoon, zal de betreffende rol worden toegekend aan het contactpersoon.

Contactpersoon RolContactpersoon Rol Code
Leidinggevendeleidinggevende
Casemanagercasemanager
Medewerker P&Omw-po
Vervangend leidinggevendeverv-leidinggevende
Plannerplanner
Artsarts
Arbeidsdeskundigearbeidsdeskundige
Financefinance
**Er wordt bij de import van contactpersonen verondersteld dat er één contactpersoon per contactpersoon rol bij een werkgever is opgevoerd. De sleutel om een contactpersoon op te voeren is in de eerste plaats de contactpersoon rol code. Wordt de contactpersoon rol gevonden dan wordt de bestaande contactpersoon bijgewerkt. Als deze niet niet wordt gevonden dan wordt er een nieuw contactpersoon aangemaakt. Het is ook mogelijk om de contactpersoon rol code leeg te laten. Dan is de functionaliteit hetzelfde, alleen wordt er dan geprobeerd een match te maken op basis van Contactpersoon Achternaam, Contactpersoon Tussenvoegsels, Contactpersoon Geslacht en Contactpersoon Voorletters. Niet aangeleverde velden worden niet leeggemaakt (When Provided), er worden ook geen contactpersonen verwijderd. Er zijn twee manieren om meerdere contactpersonen op te voeren: 1) iedere contactpersoon heeft een andere contactpersoon rol 2) de contactpersoon rol wordt leeggelaten, ze krijgen allemaal de dezelfde default rol toegewezen.