Binnen Connect XS is het klantaccount de basis voor iedere koppeling. Op niveau van het klantaccount wordt onder andere het type koppeling bepaald, welke e-mailadressen de logverslagen zullen ontvangen en welke werkgevers de koppeling mag beïnvloeden voor de nog aan te leggen import- en/of exportconfiguraties. 


 


Naam account  

Dit is een vrij te kiezen naam voor het klantaccount. Geef het account een zo herkenbaar mogelijke naam omwille van het beheer.


Type account

Het type account geeft een keuzelijst van verschillende typen koppelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Otherside SFTP, Externe FTP, Afas en Nmbrs. Deze keuze is na opslaan van het klantaccount niet meer te wijzigen. 

Afhankelijk van de gekozen optie komen er in dit scherm accounttype-specifieke velden bij, bijvoorbeeld:

  • bij type Afas zullen de velden 'API Token', 'Deelnemernummer' en 'Omgeving' getoond worden
  • bij type Nmbrs zullen de velden 'Username', 'Token' en 'Domain' getoond worden


Mocht je vanuit Xpert Suite gaan exporteren naar een externe FTP, dan is het voor sommige partijen noodzakelijk om de IP-adressen van XS Connect te weten zodat deze aan de ontvangende kant kunnen worden 'gewhitelist':

  • Otherside Productie: 81.4.69.67, 81.4.69.99
  • Otherside Acceptatie: 81.4.69.77
  • Mocht je minder onderhoud willen (het kan voorkomen dat deze IP adressen wijzigen, maar dat geven we dan ruim van tevoren door), dan is het ook mogelijk deze hele range te whitelisten (allemaal onze IP-adressen): 81.4.69.64/26
  • LET OP: de import IP-adressen zijn anders. Deze kunnen via een DNS lookup gevonden worden.


Culture

Deze instelling bepaalt de taal van het logverslag dat wordt verstuurd.


Ontvanger(s) logverslag e-mail

De e-mailadressen die hier ingesteld worden, ontvangen het logverslag per e-mail. Ook als de koppeling in een technische error loopt zullen deze e-mailadressen hiervan op de hoogte worden gesteld zodat er actie kan worden ondernomen om de importkoppeling weer werkend te krijgen.


Autorisaties

Met autorisaties wordt bepaald welke werkgevers er in scope zijn voor de import- of exportconfiguraties. 

Er zijn vier opties:

  1. Werkgever
  2. Werkgevergroep
  3. Arbodienst
  4. Alle werkgeversWerkgever

Met deze optie wordt de koppeling beperkt tot één werkgever.


Belangrijk: bij deze optie wordt verondersteld dat alle binnenkomende berichten ook voor deze werkgever bedoeld zijn. De koppeling controleert niet op de aangeleverde werkgevercode!


Werkgevergroep

Bij een werkgever is het mogelijk een werkgevergroep vast te leggen. Met deze optie wordt de vastgelegde werkgevergroep gebruikt om meerdere werkgevers te bundelen in één koppeling. Hier wordt tegelijkertijd de koppeling gekaderd, werkgevers buiten de werkgevergroep kunnen namelijk niet (per ongeluk) worden bewerkt.


Tip: als je een enkele werkgever in een werkgevergroep plaatst, controleert de koppeling wél op de aangeleverde werkgevercode. Niet voor de werkgever bedoelde berichten worden dan dus niet verwerkt.


Arbodienst

Net als bij werkgevergroep is het bij deze optie mogelijk om meerdere werkgevers te bundelen in één koppeling, waarbij ook weer de koppeling wordt gekaderd zodat werkgevers buiten de scope niet (per ongeluk) kunnen worden bewerkt. De arbodienst wordt ook weer per werkgever vastgelegd. Het grote verschil ten opzichte van kadering met werkgevergroepen is dat het mogelijk is om een begin- en einddatum vast te leggen. Voor meer informatie, zie hier.


Alle werkgevers

Bij deze optie zijn alle werkgevers in de database in scope voor de koppeling. Doordat bij deze optie er geen beperking is op werkgevers raden we het gebruik hiervan zoveel mogelijk af. Bij het aanmaken van nieuwe werkgevers is dit de enige mogelijkheid.Gebruikersimport

Als er voor het klantaccount ook gebruikers geïmporteerd dienen te worden is het selecteren van de gebruikersgroep verplicht. Dienen er gebruikers terecht te komen in verschillende gebruikersgroepen, maak dan onderliggende gebruikersgroepen aan in de gebruikersgroep die hier wordt geselecteerd.


Connect XS Klantaccount Types