Indien een XS Connect koppeling een export heeft die ingericht op autorisatieniveau ‘Arbodienst’ is het mogelijk om in het werkgeverbeheer aan te geven of die betreffende werkgever toegevoegd dient te worden aan de exportkoppeling.

In de praktijk wordt deze functionaliteit gebruikt voor twee type koppelingen:

  1. SIVI verzuim export koppeling
  2. XS Connector (koppeling dat twee verschillende XS omgevingen met elkaar koppelt)

 

Inrichten koppeling algemeen

Stap 1: In XS Connect dient een koppeling te worden aangemaakt waarin de methode van bestandsoverdracht (vaak SFTP) wordt afgestemd met de ontvangende partij. Zorg er voor dat in het arbodiensten beheer de ontvangende partij op ‘Selecteerbaar’ staat. Zet de autorisatie in XS Connect op ‘Arbodienst’ en selecteer de betreffende omgeving waarnaartoe de berichten geëxporteerd dienen te worden.

 

Stap 2a (Sivi verzuim export): Maar een exportconfigutie aan. Kies hiervoor de Exportgroep ‘Sivi’ en het exportonderdeel ‘Sivi2017 Verzuim’. Het veld IdentificatieInzender kan gevuld worden met het gegeven waarmee alle berichten zich identificeren als verzendende partij. Hierbij kun je bijvoorbeeld ‘Xpert Suite’ neerzetten, of de naam van de organisatie namens wie de verzuimmeldingen worden verstuurd.

Stap 2b (XS Connector): Maak een exportconfiguratie aan. Kies hiervoor de Exportgroep ‘Verzuim mutatie export (CaseManagementWcf)’ het exportonderdeel

 

Stap 3: toevoegen werkgevers aan de koppeling

 

 

In de dropdown  ‘Arbodienst’ staan alle selecteerbare arbodiensten opgenomen.

Bij startdatum dient de startdatum van de export worden ingesteld