Xpert Suite heeft de mogelijkheid om op verschillende entiteiten geautomatiseerd gegevens te verwerken. Dit is handig omdat voor veel entiteiten een ander systeem de bronadministratie is.

Om verschillende systemen met elkaar synchroon te houden, zijn er binnen de Xpert Suite verschillende standaard importmogelijkheden beschikbaar.


Het importeren van entiteiten kan op verschillende manieren gedaan worden.

1. Handmatige imports

2. Geautomatiseerde koppeling vanuit het bronsysteemHandmatige import

Bij de start van de dienstverlening in de Xpert Suite kan het handig zijn om eenmalig een set van gegevens vanuit het bron systeem te importeren in de Xpert Suite. Op deze manier hoeft een Xpert Suite gebruiker niet alle gegevens handmatig in het systeem te zetten.

Vanuit het bronsysteem zal er eenmalig een bestand met de benodigde gegevens worden opgesteld in de vorm van een Excel, CSV of XML bestand. Dit bestand kan door een Xpert Suite beheerder via XS Connect geïmporteerd worden.

De inhoud van het bestand wordt uitgelegd in de entiteit-specifieke artikelen.


Geautomatiseerde koppeling vanuit het bronsysteem

Indien het vanuit het bronsysteem mogelijk is om geautomatiseerd structureel een Excel, CSV of XML bestand aan te leveren met de benodigde gegevens, dan is het ook mogelijk om hier een koppeling van te maken. Het is dan niet nodig om handmatig deze bestanden te importeren, via een ingestelde verbinding tussen de twee systemen zullen de bestanden automatisch worden gegenereerd en verwerkt.


Methodes van gegevensuitwisseling

Voor het uitwisselen van gegevensbestanden maakt de Xpert Suite gebruik van SFTP accounts. Indien het gewenst is om een automatische koppeling op te zetten voor een entiteit, dan kan op deze pagina meer informatie worden gevonden over het instellen daarvan..


Aandachtspunten

- De volgende bestandsformats worden voor Standaard Xpert Suite Imports ondersteund: .xls; .xlsx; .csv; .xml

- Zorg er bij de kolomnaamgeving voor dat een attribuut niet met een cijfer begint;

- Zorg er voor dat een bestand geen wachtwoord bevat. Beveiliging door middel van encryptie is in de SFTP verbinding geborgd. .