Wanneer je een koppeling aanlegt is er een optie om de standaard mapping aan te passen. Hierbij zijn 4 mogelijke opties:


1. Vaste Waarde: 

In dit geval neemt de koppeling hetgeen dat je invult letterlijk over. 


2. Vast Kolom:

Kies je voor 'Vaste Kolom' dan kijkt de koppeling naar de kolom naam die je hier invult.


3. Hybride: 

Dit is een samenstelling: óf van een vaste waarde en een kolom, óf van meerdere kolommen. De kolomnamen moeten hierbij tussen blokhaken staan. 


4. Formule:

Hier kan je een formule invullen, waarbij de waarde van een veld kunt aanpassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van C-Sharp formules. Je kunt hier bijvoorbeeld mee aangeven dat de koppeling een andere waarde gebruikt wanneer er een kolom niet ingevuld is. In het voorbeeld hieronder wordt bijvoorbeeld het Mobiel Werk nummer ingevuld wanneer het vaste nummer niet is ingevuld. 


Voorbeeld:

var code = selector.Get("TelefoonWerk"); 

if (String.IsNullOrWhiteSpace(code))

return selector.Get("MobielWerk"); 

return code;