INHOUDSOPGAVE


Allereerst moet een gebruikersgroep worden ingesteld als Casemanagementteam.


Stap 1. Log in bij Xpert Suite (XS), ga linksonder naar Beheer.


 


Stap 2. Klik in het linker menu op Gebruikers.

Klik vervolgens op Gebruikersbeheer.


 

 


Stap 3. Selecteer de gewenste gebruikersgroep.

Zoek de betreffende gebruikersgroep in het menu waarvan je de autorisaties wil zien/wijzigen en klik op de naam. 

Vink de opties “Gebruikersgroep tevens een Case management team gebruiker” en klik op Opslaan. Je kunt hierbij ook nog "Gebruikersgroep is niet verplicht instelbaar als casemanagementteam-gebruiker" aanvinken als het niet altijd verplicht is een gebruiker van deze groep toe te wijzen aan een organisatieonderdeel.

 


Stap 4. Maak extra gebruikers aan. 

Maak extra gebruikers aan onder dit nieuwe case managementteam zodat het in te richten team compleet is.


 


Stap 5. Casemanagementteams toewijzen

Een gebruiker kan geen casemanagementteam instellen op afdelingsniveau, dit kan alleen een superbeheerder. Voor de beheerder is het efficiënter wanneer de teams dit zelf kunnen doen, net zoals bij een dossier. Op werkgeversniveau is het wel mogelijk, maar alleen vanuit werkgeverbeheer.


Voor het toewijzen van casemanagementteams op knooppunten en specifieke dossiertoewijzing kan het volgende document geraadpleegd worden https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/articles/76000035892-knooppunten-en-specifieke-toewijzing.