INHOUDSOPGAVEInleiding

Aan elk organisatieonderdeel waarvoor je een casemanagementteam wenst in te zetten, dien je één gebruiker van de gebruikersgroep ingesteld als casemanagementteam te koppelen als de coördinator. Deze coördinator is primair verantwoordelijk voor dat deel van de organisatie en krijgt in eerste instantie alle taken en trajecten van het betreffende organisatieonderdeel te zien op de Actueel/Home pagina. De coördinator is daarmee verantwoordelijk voor de toebedeling van dossiers aan de andere casemanagementteam gebruikers.

Als deze coördinator is gekoppeld op het hoogst mogelijke niveau binnen de organisatiestructuur, dan vallen ook alle onderliggende delen onder deze coördinator. Wanneer er op een lagergelegen onderdeel een andere coördinator wordt ingesteld, dan vallen vanaf dat niveau alle dossier onder verantwoording van die gebruiker. Het koppelen van coördinatoren wordt in XS via “knooppunten” geregeld. Dit kan alleen via Beheer.


Zie voor het instellen van een vaste begeleider voor een specifiek onderdeel in de organisatiestructuur "Instellen vaste begeleider per knooppunt".


Er is ook nog een mogelijkheid om voor een specifiek dossier af te wijken van de ingestelde vaste begeleider. Dit noemen we een "case toewijzen" in Xpert Suite. Zie hiervoor "Specifieke toewijzing dossier".
LET OP: als je een dossier specifiek aan een gebruiker toewijst, zullen alle taken en trajecten van die werknemer bij die gebruiker uitkomen (mits de gebruiker voor deze taken en trajecten geautoriseerd is). Deze specifieke toewijzing stopt niet automatisch na een bepaalde periode of sluiten van een openstaand traject; de begeleider is dus altijd specifiek toegewezen totdat de specifieke toewijzing weer ongedaan wordt gemaakt.Instellen vaste begeleider als beheerder via Klassiek Beheer

In het Klassiek Beheer kan via 1. Organisatiestructuur bij elk gewenst onderdeel een vaste begeleider ingesteld worden.

Stap 1. Selecteer het gewenste organisatieonderdeel. 

Ga naar Klassiek Beheer. Selecteer het gewenste organisatieonderdeel bij 1. Organisatiestructuur (in onderstaand voorbeeld “Werkgever 5”) door een linker muisklik op het organisatieonderdeel.


 

 

Stap 2. Klik op de knop Case management team.

Scrol naar beneden om de knop te zien.


 


Stap 3. Stel een team samen 

Afhankelijk van ingestelde casemanagementrollen zul je meer of minder opties hebben dan in de screenshot hieronder.


Deze gebruikers zijn nu ook te zien in de Dossierautorisatie tab van alle werknemersdossiers die vallen onder dit knooppunt (tenzij onderliggende knooppunten aan andere gebruikers zijn toegewezen, of er sprake is van dossiers die specifiek aan een andere gebruiker zijn toegewezen):Instellen vaste begeleider per werkgever als gebruiker

Gebruikers kunnen worden geautoriseerd om in Xpert Suite bij een werkgever een vaste begeleider in te stellen of te wijzigen.  In elk geval moeten gebruikers de werkgever gegevens kunnen wijzigen en inzage hebben in de gebruikersgroep wat ingesteld staat als casemanagementteam.

Via de Organisatiestructuur of Werkgever zoeken widget kan een werkgever worden opgezocht. Ga vervolgens naar de Stamgegevens en wijzig deze via het potloodicoontje:


Ga naar het tabblad Casemanagementteams. Vul bij 'Eigen team voor dit onderdeel instellen' Ja in. Voor elke gebruikersgroep die ingesteld staat als casemanagementteam kan een begeleider worden toegewezen.Specifieke toewijzing dossier

Op pagina 3 van het Klassiek Beheer moet de gebruiker eerst de autorisatie krijgen om een case toe te wijzen.

Ga naar een werknemersdossier. Kies via de Acties knop rechts bovenin voor "Case toewijzen" (als deze nog niet ingericht is, kan die toegevoegd worden in de dossier acties, zie instructie over Portals). Kies vervolgens de specifieke begeleider en klik op Opslaan.

Kies op de startpagina of in het dossier voor Case toewijzen en wij het dossier aan een specifieke gebruiker toe.


Deze gebruiker is nu ook te zien in de Dossierautorisatie tab van het dossier. 


LET OP: als je een dossier specifiek aan een gebruiker toewijst, zullen alle taken en trajecten van die werknemer bij die gebruiker uitkomen (mits de gebruiker voor deze taken en trajecten geautoriseerd is). Deze specifieke toewijzing stopt niet automatisch na een bepaalde periode of sluiten van een openstaand traject; de begeleider is dus altijd specifiek toegewezen totdat de specifieke toewijzing weer ongedaan wordt gemaakt. Het ongedaan maken kan door opnieuw te kiezen voor Acties > Case toewijzen, kies nu voor de optie "geen specifieke toewijzing" en klik op Opslaan.