Bij het aanmaken van een contractmodel bestaan er extra keuzes wanneer ook gebruik wordt gemaakt van de module Dienstverlening. Deze extra opties worden los benoemd in deze instructie.


INHOUDSOPGAVE


Stap 1. Kies in CMM beheer voor Aanmaken nieuw contractmodel.


 


Stap 2. Overnemen inrichting bestaand contractmodel.

Bij het aanmaken van een nieuw contractmodel neem je de inrichting van een bestaand contractmodel over. Selecteer hiervoor aan de rechterkant eerst de versie van een bestaand contractmodel. Het aanmaken, bewerken, activeren, en de selecteerbaarheid van een contractmodel beheren kan gedaan worden in hetzelfde beheerscherm


 

 

Stap 3. Je komt nu in een scherm om het nieuwe contractmodel in te richten. Geef het model een naam.


Stap 4. Bij begeleidingscontract kies je Ja als je losse verrichtingen wilt opnemen in het contractmodel. Kies Nee als het om een contractmodel gaat met alleen een abonnement. 

Dienstverlening

Wanneer er is gekozen voor Ja, dan kun je vervolgens kiezen voor welke dienstverlening het contractmodel van toepassing is. 

  

 

 

Stap 5. Onderaan zie je 5 tabbladen.

Stap 5.1 Bij ‘wijze van factureren contractmodel’ kan ingesteld worden hoe vaak gefactureerd moet worden en wat de exacte bedragen zijn. Klik onder dit tabblad eerst op de knop Facturatie gegevens.


 


 


Stap 5.2 Bij Prijstabel verrichtingen heb je de knop om naar Prijscategoriebeheer te gaan. Hierin maak je prijscategorieën waar je verrichtingen aan kunt koppelen.


 


Stap 5.3 De tabbladen Offerte en Opdrachtsoort bij maatwerktaak kunnen voor nu genegeerd worden.

 

Stap 6. Klik op Opslaan & sluiten om het contractmodel voor de eerste keer op te slaan.

 

De werking van verrichtingen, prijscategorieën, prijsvariabelen en facturatie staat beschreven in diverse andere instructies.