Rapporten

Inleiding
RAPPORTAGES In RapportageXpert kunt u diverse statistische rapporten opvragen voor de organisatieonderdelen waarvoor u in Xpert Suite geautoriseerd bent. ...
Di, 7 Mrt, 2023 om 9:50 AM
Basisrapportage 3.1
GEBRUIK VAN RAPPORTAGES   BELANGRIJKE NOTITIE: Voor beheerders is het essentieel dat voor klantgebruikers enkel de Basisrapporten 3.1 aan staan! Wil je an...
Do, 11 Jul, 2024 om 11:19 AM
Nieuw Rapport: 'Casemanagementteams per werkgever'
Dit rapport wordt nog niet bij elke klant aangezet, dit volgt later. Indien dit rapport wel eerder is gewenst, dan kan dit aangevraagd worden via de Xpert D...
Do, 10 Nov, 2022 om 9:22 PM
Nieuwe Rapportages
1. Registratie medewerker aantallen In de map Functioneel Beheer staat dit rapport. Hier worden werkgevernamen, debiteurennummers, peiling van aantal...
Ma, 15 Jan, 2024 om 12:49 PM
Indexrapportage
Inleiding  De indexrapportage biedt een alternatieve manier om te navigeren binnen de statistiekmodule. Het toont een korte omschrijving van de rapportages...
Ma, 3 Jul, 2023 om 1:58 PM
Autorisatieoverzichten
Rapport Autorisatiematrix OVAL en Verbond van Verzekeraars Het rapport ‘Autorisatiematrix OVAL en Verbond van Verzekeraars’ toetst of de gegevens uit de...
Do, 25 Jan, 2024 om 8:40 AM
RAPPORTAGE: TRAJECTEN MET EERSTVOLGENDE AFSPRAAK
Werking rapportage:   Met dit rapport kan gemonitord worden of er opvolging wordt gegeven aan een traject door middel van spreekuren. Standaard worden de ...
Do, 11 Jul, 2024 om 12:56 PM
Definities Rapportages & Datastreams
In dit artikel worden definities die binnen de BI producten worden gebruikt toegelicht. Deze definities komen zowel in de datastreams als in de rapportage...
Ma, 8 Jul, 2024 om 10:14 AM