Inleiding 

De indexrapportage biedt een alternatieve manier om te navigeren binnen de statistiekmodule. Het toont een korte omschrijving van de rapportages, zodat het makkelijker is om het juiste rapportage voor je informatievraag te vinden. 

Verder kan er op een organisatie-onderdeel gezocht worden, wat vervolgens automatisch ingevuld wordt in de geselecteerde rapportage. Dit is met name handig in het geval dat een vrij platte organisatiestructuur is ingericht (bijvoorbeeld onder iedere afdeling hangen veel directe subafdelingen). 

NB: de indexrapportage is momenteel nog in bèta fase, enige feedback nemen we graag mee in de doorontwikkeling van het product!

Hoe werkt het?

De indexrapportage is voor nu een aparte rapportage die in een bestaande rapportagemap aangezet kan worden door de Xpert Desk. Deze is te herkennen door de naam ‘__index’, en zal altijd bovenaan in de map staan als deze aangezet is:

De rapportages kunnen dus nog steeds los opgevraagd worden door erop te klikken, of er kan via de indexrapportage genavigeerd worden. 

Door te klikken op ‘__index’ kom je op het volgende scherm:

Door middel van de plusjes kunnen de rapportages die in de map (in dit geval Basisrapportages 3.1) aan staan bekeken worden, gegroepeerd per ‘soort’. Momenteel zijn de meeste rapportages nog gemarkeerd als soort ‘Basisrapport’, maar deze groepering zal in de loop van de tijd verfijnd worden. 

Als we op het plusje voor Basisrapporten klikken, zien we het volgende:

Per rapport staat een korte omschrijving van de inhoud van het rapport, waardoor het gemakkelijker is om het juiste rapport te kiezen, zonder het rapport te moeten openen. 

Let op: voor alle standaardrapportages is een korte omschrijving aanwezig, maar voor potentiële maatwerkrapportages, welke wel getoond worden in de indexrapportage, ontbreekt deze. 

Verder kan er ook gezocht worden op een organisatie-onderdeel. Dit kan via het zoekmenu:

 

Door hier op te klikken kom je op het volgende scherm:

Hier kan je een deel van de naam van een organisatie-onderdeel (map, werkgever of afdeling) zoeken, waarna alle onderdelen die aan het zoekcriterium voldoen getoond worden zodra op ‘View report’ gedrukt is:

In dit geval is gezocht op het criterium ‘e’, wat resulteert in een lijst organisatie-onderdelen. Verder is ook te zien waar in de organisatie structuur het onderdeel voorkomt. Aan het icoontje is ook te zien wat voor soort onderdeel het betreft (map , werkgever , afdeling ). Alleen organisatie-onderdelen waar de gebruiker voor geautoriseerd is, worden getoond in de lijst.

Door vervolgens te klikken op het onderdeel (in dit geval Werkgever 11), zal deze in de indexrapportage ingevuld worden:

Er kan daarna een nieuw onderdeel gezocht worden door weer op het vergrootglas te klikken, of we kunnen een reset doen door op het kruisje te klikken.

 

 Als je vervolgens klikt op een van de rapportages, dan zal het gekozen organisatie-onderdeel automatisch ingevuld worden bij de parameters ‘Kies organisatie-onderdeel’ en ‘Detailleer keuze’:

 

Deze kunnen na het invullen alsnog verfijnd worden door bijvoorbeeld enkele onderdelen uit te sluiten bij ‘Kies eenheden’. Zodra de rest van de parameters dan ingevuld zijn, kan het rapport als gewoonlijk opgevraagd worden.

 

NB: het is niet nodig om een onderdeel in te vullen in het zoekscherm, men kan ook meteen op ‘View report’ drukken, om dan te scrollen door de lijst van organisatie-onderdelen:

 

 

NB: niet elk rapport is geschikt voor het zoeken op organisatie-onderdeel. Het zoeken zal dan ook alleen werken als de parameters ‘Kies organisatie-onderdeel’ en ‘Detailleer keuze’ aanwezig zijn. Verder zal het zoeken voor nu ook niet werken op maatwerkrapportages, hiervoor is namelijk enige configuratie benodigd. 

NB2: als er een nieuw rapport aangezet wordt in de map, dan kan het enkele uren duren voordat deze getoond wordt in de indexrapportage.