INHOUDSOPGAVE:

 • Inleiding
 • Dossier delegatie autorisaties
 • Dossier delegatie knop toevoegen in actielink
 • Privacy&Security


 • Inleiding

We hebben voor het delegeren van toegang tot dossiers verschillende methodes, waaronder algemene taakovername, die alle dossiers tijdelijk overdraagt naar een andere gebruiker. Een andere optie is het gebruik van specifieke dossier delegatie, waarbij de gebruiker een specifiek dossier kan delegeren naar een andere gebruiker. Deze functionaliteit is in te richten via het toevoegen van een actielink voor de gebruiker in het dossier en de gebruiker te autoriseren voor autorisatie delegatie toevoegen.


 • Dossier delegatie autorisaties

Het zien van een dossierdelegatie van een andere gebruiker alleen mogelijk met een nieuwe autorisatie in het Autorisaties domein.


 1. Kies de juiste gebruikers(groep), dan naar autorisaites tab:


Geautoriseerde beheerders kunnen hiermee specifieke of alle delegaties van een dossier bekijken en intrekken als dat nodig blijkt te zijn (per dossier, bereikbaar via de actielink). • Dossier delegatie knop toevoegen in actielink

  Een superbeheerder kan dee knop voor de gebruikers(groep) in de actielink toevoegen.


  Daarna is hier te vinden:Voor de normale gebruiker betekent dit dat deze alleen de eigen delegatie kan uitdelen, zien en intrekken.Privacy & Security

Er is een nieuw autorisatie toegevoegd, beheerders zullen moeten bepalen of deze autorisatie uitgedeeld moet worden aan overige gebruikers.