INHOUDSOPGAVE


Bij het inplannen van een afspraak kun je ervoor kiezen om een oproepbrief te genereren. Deze oproepbrief kan vervolgens gebruikt worden om de werknemer uit te nodigen voor het spreekuur. In dit document zal ingegaan worden op het aanmaken van de oproepbrieven, autorisaties voor de oproepbrieven en het verzenden van de oproepbrief.


Stap 1. Oproepbrief aanmaken

Stap 1.1 Voeg een oproepbrief toe via het klassiek beheer

In het klassiek beheer vind je onder 11. Medische Protocol Module de optie om een oproepbrief toe te voegen. Dit doe je door met de rechtermuisknop documenten te gaan staan en te kiezen voor ‘Oproepbrief toevoegen’.

Stap 1.2. Het vullen van de oproepbrief

Vervolgens heb je de mogelijkheid om de oproepbrief te vullen. Dit kan via RTF en via DotX. Beide opties worden hieronder besproken.

 

Stap 1.2.1 Oproepbrief via RTF

De oproepbrief vullen via RTF gebeurt in het klassieke beheer.

 

 

Bij punt 1 heb je de mogelijkheid om je oproepbrief een naam te geven. Handig wanneer er meerdere variaties bestaan en om snel te kunnen zien welke oproepbrief voor welke gelegenheid van toepassing is.

 

Bij punt 2 kun je aangeven of deze oproepbrief in het gevalsdossier van de werknemer moet komen of juist in het medisch dossier.

 

Tot slot kun je bij punt 3 de brief opmaken. Voor de opties die hier aanwezig zijn wordt verwezen naar 5. Documenten – RTF vs DotX.

 

Stap 1.2.2 Oproepbrief via DotX

De andere mogelijkheid is om een oproepbrief in het systeem te laden via DotX. Ook voor het inladen van een DotX sjabloon wordt verwezen naar 5. Documenten – RTF vs DotX.

 

Stap 2. Autorisaties voor oproepbrieven

Autorisaties voor de oproepbrieven worden ingesteld op gebruikersniveau. Dit kan momenteel alleen nog maar in het klassieke beheer.

 

Autorisaties voor de oproepbrieven worden gevonden op pagina 2 op gebruikersniveau.

 

Let goed op dat elke gebruiker die toegang wil hebben tot het bijbehorende spreekuur toegang nodig heeft tot deze oproepbrieven. In veel gevallen zullen dat minstens de planner van de afspraken en de uitvoerder van de afspraken zijn.

 

Stap 3. Verzenden van de oproepbrieven

Het verzenden van de oproepbrieven gebeurt bij het aanmaken van de spreekuren. Eerder bij het document ‘Plannen (direct in de agenda en via oproepverzoeken)’ is al aangegeven waar een oproepbrief gekozen kan worden. 

 

Eenmaal het spreekuur opgeslagen en de oproepbrief gekozen zul je het volgende scherm te zien krijgen.

Hier heb je de mogelijkheid de oproepbrief te emailen naar de werknemer. Dit scherm ziet er als volgt uit:

 

 

De oproepbrief wordt altijd opgeslagen in het trajectendossier van de werknemer om eventueel terug te kunnen vinden.