Feestdagen in agenda toevoegen

Een nieuwe functionaliteit in de Agenda is ‘Feestdagen’. Feestdagen kunnen toegevoegd worden in de agenda en er kan voor gekozen worden om feestdagen uit te sluiten van een reeks beschikbaarheden of afspraken, zonder deze reeks te moeten onderbreken.

 

Wanneer feestdagen ingesteld zijn, worden er afspraken toegevoegd aan de agenda die aanduiden welke feestdag op welke dag van toepassing is. Bij het aanmaken van een herhalende beschikbaarheid of afspraak kan er volgens gekozen worden of het item overgeslagen moet worden op feestdagen.

  

 

 

Wanneer deze reeks is opgeslagen en er is ingesteld dat het niet gepland mag worden op een feestdag, onderbreekt hij de reeks op die dag, maar gaat hij daarna verder tot de aangegeven einddatum. Bij het uitzetten van het vinkje plant hij de reeks zoals de huidige functionaliteit in.

 

Feestdagen kunnen beheerd worden onder Beheer > Dienstverlening > Agenda’s en Spreekuren. Er is een nieuwe autorisatie voor dit beheer, deze is te vinden onder Beheer > Gebruikers > Autorisaties > Beheer feature autorisaties voor Agenda.

In het feestdagenbeheer kan het standaard land worden ingesteld waar de feestdagen op zijn gebaseerd. Zo kent Nederland bijvoorbeeld andere nationale feestdagen dan België. Omdat niet elke klant altijd vrij heeft op nationale feestdagen, is er ook de mogelijkheid om feestdagen te uit de lijst te schrappen (te deactiveren). Naast de ‘standaard’ feestdagen zoals Pasen of Nieuwjaarsdag, kunnen er ook ‘eigen’ feestdagen worden toegevoegd. Dit kunnen herhalende feestdagen zijn op vaste datums (bijv. elk jaar op 25 maart), of eenmalige feestdagen. Wil je bijvoorbeeld inrichten dat de vrijdag na Hemelvaart ook een feestdag is, dan kan dit! Let wel op dat dit voor elk kalenderjaar los moet worden toegevoegd, omdat deze datum variabel is.

 

Let op: wanneer er een feestdag wordt toegevoegd, dan verandert er niets aan al bestaande afspraak- en beschikbaarheidsreeksen. Alleen bij het plannen van nieuwe afspraken, beschikbaarheden en reeksen wordt rekening gehouden met feestdagen indien gewenst.