INHOUDSOPGAVE

Introductie

Voordat je aan de slag kunt gaan met een AFAS koppeling is het van belang dat de klant de juiste GetConnectoren importeert in AFAS. In dit artikel wordt toegelicht welke GetConnectoren de klant moet importeren plus een toelichting op welke manier de klant deze kan importeren. Per GetConnector zijn er meer gedetailleerde pagina's beschikbaar op het XSC.


Welke GetConnectoren stuur je op naar de klant

Om te bepalen welke GetConnectoren moeten worden opgestuurd naar de klant moet je rekening houden met het volgende:


Wordt er gebruik gemaakt van formatieverdeling (FV) in AFAS ? 


Ja: Stuur dan deze GetConnectoren naar de klant.


Nee: Stuur dan deze GetConnectoren naar de klant.Toelichting voor het importeren van de GetConnectoren

Wanneer je (de juiste) GetConnectoren naar de klant stuurt is het belangrijk om de juiste informatie hierbij te verstrekken. Er zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden, afhankelijk van de situatie van de koppeling mogen de GetConnectoren op een verschillende manier geïmporteerd worden. 


Allereerst bepaalt het aantal werkgevers binnen de AFAS-omgeving van de klant en hoe men deze wenst weer te geven binnen de Xpert Suite hoeveel organisatie-Connectoren binnen AFAS geïnstalleerd dienen te worden.


Stap 1: De OG-GetConnector (XpertSuite_OG02)

De OG-GetConnector wordt aangeroepen om de organisatiestructuur uit AFAS aan te roepen. Het selecteren van de juiste GetConnector kan verschillen in een aantal situaties. Kies degene die bij deze koppeling van toepassing is en stuur deze informatie mee naar de klant.


Situatie 1: 1 werkgever in AFAS wordt gekoppeld naar 1 werkgever in de Xpert Suite. 

In dit geval is slechts één organisatie-connector nodig met als naam ‘XpertSuite_OG02’.


Situatie 2: Meerdere werkgevers in AFAS, worden gekoppeld aan meerdere werkgevers in de Xpert Suite. 

Binnen deze situatie zijn er 2 verschillende opties: 


    2.1: Alle werkgevers gebruiken dezelfde organisatiestructuur: 

In dit geval is slechts één organisatie-connector nodig met als naam ‘XpertSuite_OG02’. De organisatiestructuur wordt in zijn geheel ingelezen bij alle unieke werkgevers.


    2.2 Alle werkgevers dienen alleen toegang te hebben tot de organisatiestructuur die voor deze specifieke werkgever geldt. 

In dit geval heb je twee oplossingsrichtingen - zie hiervoor deze pagina.


Situatie 3: Meerdere werkgevers in AFAS worden gekoppeld aan 1 werkgever in de Xpert Suite. 

Ook in het geval dat alle (meerdere) werkgevers uit AFAS mogen worden samengevoegd naar één werkgever in de Xpert Suite is er slechts één organisatie-connector nodig met als naam ‘XpertSuite_OG02’. 


Stap 2: MedewerkerConnector (XpertSuite_MDW04 of XpertSuite_MDW_FV04)

Deze GetConnector roept de dienstverband gegevens van de medewerkers aan. Binnen het filter van deze connector kun je instellen tot hoever in het verleden dienstverbandenhistorie wordt aangeleverd. Daarnaast kan je bepaalde medewerker gegevens uitfilteren zoals bijvoorbeeld stagiaires, oproepkrachten of vrijwilligers. Let op: om de koppeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het fijn (niet verplicht) om de gegevens van medewerkers die net uit dienst zijn nog ongeveer een maand door de koppeling aan te leveren. Op deze manier worden ze in de XpertSuite ook uit dienst gemeld. Je kunt dit bereiken door een filter op uitdienstdatum te zetten in de trant van ‘uitdienstdatum is groter of gelijk aan vandaag min 1 maand. 

 

Stap 3: RoosterConnector (XpertSuite_MDW_Rooster01)

Geen bijzonderheden, anders dan mogelijk een filter op basis van dienstverbandhistorie.

 

Stap 4: VerzuimConnector (XpertSuite_VZ01)

Deze connector zal ervoor zorgen dat Xpert Suite alle verzuimtrajecten van AFAS overneemt, zowel van actieve als reeds uit dienst getreden werknemers. Hierbij kun je een filter instellen tot hoe ver terug de verzuimhistorie door AFAS wordt vrijgegeven (“Einddatum/-tijd (Verzuimverloop – Verzuimmelding)”) – een gangbare waarde hiervoor is 2 tot 3 jaar (zijnde de WVP-periode).