I

INHOUDSOPGAVE


1. Algemeen


De vragenlijstmodule is op dit moment enkel via een klantplugin aan te zetten. Deze staat nu nog standaard uit.

Vragenlijsten lijken qua functionaliteit in de basis veel op schermen. Echter kun je in vragenlijsten afhankelijkheden maken tussen 1 of meerdere vragen en antwoorden. Daarnaast kun ze via een externe pagina in laten vullen door iemand die geen toegang heeft tot de Xpert Suite en zijn ze mooier vorm gegeven.


Voorbeeld:

 


Een vragenlijst kan gekoppeld worden aan spreekuren en taken. Na het invullen van een vragenlijst worden de antwoorden opgeslagen in de XpertSuite. Deze antwoorden kunnen indien gewenst omgezet worden in formuliervelden zodat je deze kunt gebruiken in documenten. 

Wanneer een vragenlijst aan een taak wordt gekoppeld kan de vragenlijst indien gewenst ook via een externe pagina ingevuld worden door bijvoorbeeld een medewerker. Hiervoor wordt geautomatiseerd een mail met url verstuurd naar een voor opgegeven mailadres. Dit kan alleen naar een mailadres waarvoor een dataveld beschikbaar is in de XpertSuite. Bijvoorbeeld het privé mailadres van een werknemer. Op de externe pagina kan de vragenlijst ingevuld worden zonder dat een inlog nodig is. Na het invullen en afronden van de vragenlijst komen de antwoorden beschikbaar in het dossier van de werknemer. De vragenlijst is dan ook niet meer op te halen via de externe url.


 

Te gebruiken in

 • Spreekuursoorten
 • Taken

 

Beschikbare vraagtypes

 • Readonly tekstveld (bijvoorbeeld voor een info blok)
 • Groot tekstveld
 • Klein tekstveld
 • Numeriek tekstveld
 • Datum veld
 • Dropdown menu
 • Dropdown menu waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn
 • Vink vakjes
 • Ronde check boxen horizontaal
 • Ronde check boxen verticaal

 

Afhankelijkheden

 • Enkele afhankelijkheid: Vraag B komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoord A is gekozen
 • Enkele invert afhankelijkheid: Vraag B verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoord A is gekozen 
 • Dubbele afhankelijkheid: Vraag B komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoorden A en B is gekozen of Vraag C komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoord A en bij vraag B voor antwoord B is gekozen
 • Dubbele invert afhankelijkheid: Vraag B verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoorden A en B is gekozen of Vraag C verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoord A en bij vraag B voor antwoord B is gekozen

 

Triggers

Triggeren op een gegeven antwoord. Hierdoor kan bijvoorbeeld een taak worden toegevoegd. De voorwaarde kan ook dubbel zijn. Dus 2 specifieke antwoorden moeten zijn gegeven om een taak te triggeren.

 

Informatie blokken

Standaard kun je aan het begin van de vragenlijst en bij iedere categorie (hoofdstuk/onderwerp) een info blok tonen. Daarnaast kun je tussendoor informatie tonen door gebruik te maken van het vraagtype Readonly tekstveld.

 

Opmaak

Opmaak mogelijkheden zijn vooralsnog beperkt. Er kunnen geen plaatjes of logo’s worden toegevoegd en ook lettertype of lettergrootte is niet in te stellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de huisstijl zoals ingesteld in de betreffende XpertSuite omgeving. 


2. Vragenlijstbeheer

 1. Via beheer > applicatieinstellingen is het vragenlijstbeheer toegankelijk.

 2. Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe map of nieuwe vragenlijst aan te maken.

 


    3. Als je kiest voor 'Nieuwe vragenlijst' vul je alle informatie in.

       Hier kies je bijvoorbeeld een naam, of alle vragen op één pagina moeten worden getoond of liever per categorie en of           de vragen medisch zijn en versleuteld moeten worden. Dit is allemaal nog aan te passen op een later moment. 


4. Bovenin kan je navigeren naar 'Vragenlijst', 'Vragen' en 'Voorbeeld'.

    - Bij 'Vragenlijst' kan je de gegevens van stap 3 aanpassen.

   - Bij 'Vragen' voeg je categorieën en vragen toe.

    - Bij 'Voorbeeld' kan je zien hoe de vragenlijst er op dat moment uitziet. 


5. Categorie toevoegen. 

    Binnen een categorie kan je vragen aanmaken. Je geeft de categorie een naam, optioneel een beschrijving, geeft de positie     van de categorie binnen de vragenlijst aan en geeft aan of de categorie medische vragen bevat. 

    Er wordt standaard een code gegenereerd. Het is aan te raden om hier zelf wat in te vullen. 

    Dit alles is op een later moment nog aan te passen of te verwijderen.
6. Vraag toevoegen.

   In een categorie kan je vragen toevoegen.Daarbij zijn er verschillende vragenopties.Ook binnen deze opties, zijn er weer verschillende opties. Kies je bijvoorbeeld voor een gesloten vraag, kan je daarna nog het vraagtype selecteren.


Verder kan je hier ook de categorie + positie bepalen. Hier zie je ook 'ID'. Hier wordt weer automatisch iets gegenereerd. Ook hier is het raadzaam om zelf wat in te vullen. Het vragenid kan namelijk op een later moment in het spreekuur gelinkt worden aan formuliervelden. Op deze manier zou je aan de hand van een ingevulde vragenlijst een document kunnen genereren. Ook kan de vraag verplicht en medisch gemaakt worden. Bij 'Opties' voeg je de antwoord opties toe. Hier zie je wederom een voorgegenereerd id. Pas dit aan.


Tot slot kan je afhankelijkheid toekennen aan de vraag.


7. Vragenlijst publiceren.

Wanneer je klaar bent met het opstellen en controleren (via 'Voorbeeld') van je vragenlijst moet je de vragenlijst publiceren om deze op te kunnen nemen in een spreekuursoort.


De vragen kunnen niet meer worden aangepast. Daarvoor zal er een nieuwe versie van de vragenlijst aangemaakt moeten worden. Nadat de vragenlijst is gepubliceerd, veranderd de 'Publiceren' knop in 'Bewerken'.