Door middel van XS Connect is het voor beheerders mogelijk om zelfstandig koppelingen tussen externe systemen en Xpert Suite te configureren en te activeren. 


Belangrijk aandachtspunt: 
Het configureren van een koppeling is deskundig werk, waarbij een goed begrip van de werking van het koppelplatform én de gegevensverwerking binnen Xpert Suite vereist is. Het is eenvoudig om grote hoeveelheden data in te voegen, aan te vullen, te overschrijven en te verwijderen. Dit heeft voordelen indien alle wijzigingen bewust en correct worden doorgevoerd, maar kan grote negatieve gevolgen hebben indien gegevens (per ongeluk) foutief worden gewijzigd.

XS Connect kan gevonden worden via Beheer - Koppelvlakken - Koppelvlak beheer.Wanneer je het koppelvlak beheer geopend hebt zie je een overzicht van alle reeds aangemaakte accounts. In een account zie je vervolgens wat er voor dat account is ingesteld. Dit kan een automatische koppeling zijn, maar bijvoorbeeld ook een SFTP omgeving. Daarnaast heb je in het account bovenaan de opties:

  • Bewerken
  • Logverslagen
  • Archiveren


Hieronder verschillende mogelijkheden van XS Connect en hoe deze kunnen worden ingericht.


Mogelijkheden:    


ConfiguratieType koppeling
Standaard Afdelingen ImportSFTP
Standaard Medewerker Import op personeelsnummerSFTP
Standaard Medewerker Import op BSNSFTP
Conversie Volledige Medewerker Import op personeelsnummerSFTP
Conversie Volledige Medewerker Import op BSNSFTP
Conversie Volledige Verzuimhistorie op personeelsnummerSFTP
Conversie Volledige Verzuimhistorie op BSNSFTP
NMBRSHR-Systeem met API