Door middel van XS Connect is het voor beheerders mogelijk om zelfstandig koppelingen tussen externe systemen en Xpert Suite te configureren en te activeren. XS Connect kan gevonden worden via Beheer - Koppelvlakken - Koppelvlak beheer.Wanneer het koppelvlak beheer opent staat er een overzicht van alle accounts. Per account is de naam, het type, de autorisatie en de laatste activiteit inzichtelijk. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van XS Connect met een link naar hoe deze type koppelingen kunnen worden ingericht.


Bij het aanmaken van een nieuw klantaccount zijn er diverse mogelijkheden:Belangrijk aandachtspunt: 
Het configureren van een koppeling is deskundig werk, waarbij een goed begrip van de werking van het koppelplatform én de gegevensverwerking binnen Xpert Suite vereist is. Het is eenvoudig om grote hoeveelheden data in te voegen, aan te vullen, te overschrijven en te verwijderen. Dit heeft voordelen indien alle wijzigingen bewust en correct worden doorgevoerd, maar kan grote negatieve gevolgen hebben indien gegevens (per ongeluk) foutief worden gewijzigd.