INHOUDSOPGAVE

Het instellen van autorisaties voor de agenda gebeurt momenteel deels via het klassieke beheer en deels via het nieuwe beheer. Om deze reden zullen onderstaande screenshots zowel uit het klassieke beheer als uit het nieuwe beheer afkomstig zijn.
 

Laten we voor nu beginnen met de mogelijkheden binnen het klassiek beheer.

  1. Agenda autorisaties in het klassieke beheer.

Stap 1. Ga naar klassiek beheer

 

Afbeelding met tekst, apparaat, meter

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Stap 2. Kies voor gebruikers en kies de gebruiker voor wie je de agenda in wilt stellen.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Stap 3. Op de 2e pagina kun je aangeven of je de gebruiker toegang wilt geven tot de agenda functionaliteit, en kun je naar het nieuw beheer scherm voor het instellen van de agenda autorisaties (zie stap 3.2).

 

Stap 4. Vervolgens ga je naar de 4e pagina om de restinstellingen voor de agenda in te stellen.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


Let op: De functie 'Hoeveel uur voor de afspraak mag de gebruiker deze nog verplaatsen/verwijderen?' werkt eigenlijk omgekeerd. Dit is het aantal uur voor de afspraak waarin deze niet meer verplaatst/verwijdert kan worden. Hoe groter het getal, hoe meer uur voorafgaand aan de afspraak er geen mogelijkheid meer is om deze te wijzigen/verplaatsen.


 

Stap 5. Let op dat je voor een juiste werking van de agenda ook de gebruiker toegang moet geven tot de onderdelen in de volgende 4 stappen.

 

Stap 5.1. Toegang tot werknemer

Zowel om afspraken in te kunnen plannen als afspraken uit te mogen voeren heb je autorisatie nodig voor de werknemer. Deze autorisatie wordt bij de gebruiker ingesteld in het nieuwe beheer en kun je terugvinden in het document ‘Autorisaties dossiertoegang’

 

Stap 5.2. Toegang tot gebruiker

Om afspraken in te plannen bij een andere gebruiker heb je autorisatie nodig voor deze gebruiker. Deze autorisatie wordt bij de gebruiker ingesteld in het nieuwe beheer en kun je terugvinden in het document ‘Autorisaties gebruikers’.

 

Stap 5.3. Toegang tot protocollen en variaties

Ook de juiste autorisaties voor protocollen en variaties zijn nodig. Deze kun je instellen in het nieuwe beheer op gebruikers(rol/groep) niveau. Meer hierover in het document ‘gebruikersautorisaties’.

 

Stap 5.4. Toegang tot de juiste documenten/oproeplocaties/oproepbrieven en spreekuursoorten.

Toegang tot de juiste documenten/ oproeplocaties/ oproepbrieven en spreekuursoorten.

Deze autorisaties zijn in te stellen in het klassieke beheer op de 2e pagina. Meer hierover is terug te vinden in het document ‘gebruikersautorisaties’.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


 

 

2. Agenda autorisaties in het nieuwe beheer.

Stap 1. Ga naar beheer

 

Stap 2. Ga naar de gewenste gebruiker waar agenda autorisaties voor ingesteld moeten worden en kies bij de gebruiker voor autorisaties.

 

Stap 3. Bij autorisaties heb je een blok welke ‘Agenda’ heet. Binnen dit blok heb je twee keuzemogelijkheden waarvoor de keuzes hieronder besproken zullen worden.

 

Stap 3.1 Beheer feature autorisaties voor Agenda

Binnen deze keuzemogelijkheid zijn een aantal autorisaties instelbaar. Dit zijn onderstaande

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Stap 3.2 Beheer agenda autorisaties

Binnen deze keuzemogelijkheid zitten een aantal autorisaties die overeenkomen met autorisaties die ook al in het klassieke beheer naar voren kwamen. Hieronder worden ze besproken.

 

  1. Bij punt 1 kun je aangeven of deze gebruiker een eigen agenda heeft of niet.
  2. Bij punt 2 kun je aangeven of deze gebruiker tot een agendagroep moet behoren. Deze agendagroep maakt het makkelijk om vervolgens een gebruiker die in de agenda moet plannen toegang te geven tot een grote groep mensen in 1 klik. Hier wordt bij punt 4 nog wat meer over uitgelegd.
  3. Bij punt 3 kun je gebruikers toegang geven tot inzicht in de agenda van gebruikers die een eigen agenda hebben. Hiervoor hoeft de gebruiker dus zelf niet een eigen agenda te hebben. Dit wordt vaak gebruikt voor gebruikers die plannen in de XpertSuite. Bij dit punt kun je toegang geven tot losse agenda’s.
  4. Bij punt 4 kun je toegang geven tot agenda’s van gebruikers die tot bepaalde groepen behoren zoals uitgelegd bij punt 2. Stel je voegt 5 gebruikers toe aan de agendagroep ‘Bedrijfsarts’, en je geeft een planner vervolgens autorisatie bij punt 4 voor de groep ‘Bedrijfsarts’ zullen ze direct toegang hebben tot de 5 agenda’s en hoeven deze niet los geautoriseerd te worden.


De uitleg voor het aanmaken van een agendagroep is te vinden in het artikel: Hoe maak ik een agendagroep aan?

Logging van direct verstuurde e-mails.

Via spreekuren, documenten en het trajectendossier is het mogelijk om direct e-mails te versturen naar een afzender indien nodig. Logging van de directe email wordt niet alleen de afzender en ontvanger van de directe e-mail getoond, maar ook vanuit welk gebruikersaccount iets is gestuurd.