Stap1: Open de beheer pagina via Beheer in het hoofdmenu. Klik op Applicatie instellingen en selecteer het item Portal beheer.  Selecteer het Widgets lay-outs tabblad.  


 


Stap 2: Selecteer de lay-out waaraan de nieuwe widget dient toegevoegd te worden?Stap 3: Selecteer in het drop down menu, naast de knop + Widget toevoegen, de toe te voegen widget.   Stap 4: Geef de Widget een titel, beheernaam en code (gelijk aan beheernaam). De overige velden zijn widget afhankelijk en kunnen naar de wensen van de klant ingevuld worden. Klik vervolgens op Opslaan.
 Stap 5: Wijzig de volgorde en kolom waar nodig en klik op de knop Opslaan om de wijzigingen door te voeren.