INHOUDSOPGAVE

Door werkgevers in groepen in te delen, is het mogelijk om gebruikersgroepen standaard te autoriseren voor Alle werkgevers in groep X. Een werkgever kan daarnaast in meerdere groepen zitten, waardoor langs meerdere perspectieven de werkgevers ingedeeld kunnen worden.


Stap 1. Log in bij Xpert Suite (XS), ga linksonder naar Beheer.Stap 2. Klik in het linker menu op Organisatie.

Klik vervolgens op Werkgever groepen.Stap 3. Klik op + Toevoegen werkgevergroep.

Je voegt nu een werkgevergroep toe.


 Stap 4. Het scherm Werkgevergroep toevoegen verschijnt.


Vul de gegevens in:

  • Naam/Code: Kies een logische naam en code voor de werkgeversgroep (dit mag hetzelfde zijn).
  • Notities: Voeg een notitie toe zodat helder is wanneer welke groep gekozen moet worden bij een werkgever.
  • Selecteerbaar: Wanneer een groep ‘niet-selecteerbaar’ wordt gemaakt, blijft de groep bij bestaande werkgevers en groepen wel gewoon bestaan. Er kunnen alleen geen nieuwe werkgevers meer worden toegevoegd aan deze groep.

Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.

 


Stap 5. Het bewerken/inzien van een werkgevergroep.

Voor het bewerken/inzien van een werkgevergroep, zoek in Beheren werkgevergroepen in de lijst de juiste werkgevergroep en klik op de drie stippeltjes rechts.