Binnen contractmodellen heb je prijscategorieën. Hierin kun je verrichtingen plaatsen, prijzen opgeven of prijsvariabelen koppelen.


INHOUDSOPGAVE


Stap 1. Kies de juiste contractversie in CMM beheer


CMM beheer zit sinds 2024 in het nieuwe beheer, onder Dienstverlening.  


Stap 2. Kies het contractmodel en de versie welke je wilt wijzigen aan de linkerkantStap 3. Klik via Contractmodellenbeheer op het tabblad prijscategorieën


Stap 4. In dit overzicht staan alle prijscategorieën.  Klik op Prijscategorie toevoegen om een nieuwe categorie aan te maken.


 


Stap 5. Bij het aanmaken van een nieuwe prijscategorie moet het een en ander ingevuld worden. Zie hieronder ook de bijbehorende printscreen.


Stap 5.1 Vul de naam van de categorie in.


Stap 5.2 Kies of de bijbehorende verrichtingen in het abonnement zitten of niet & eventueel wie de betalingsverplichtige is.


Stap 5.3 Kies of de verrichtingen per stuk of per uur moeten worden gefactureerd.


Stap 5.4 Je kunt een vast bedrag invoeren. Nadeel hiervan is dat je een nieuwe contractmodelversie moet aanmaken om dit te wijzigen. Je kunt ook kiezen voor variabel. Je kunt dan gebruik maken van prijsvariabelen en formules.


Stap 5.5 Kies een afronding.


Stap 5.6 Bij verkoopprijs kun je gebruik maken van prijsvariabelen. Deze kies je in het eerste vak. Daarachter kun je een formule maken op basis van de bij de prijsvariabele ingestelde prijs.


Stap 5.7 De kostprijs werkt qua instellen hetzelfde als de verkoopprijs.


Stap 5.8 Kies het btw percentage wat van toepassing is.


Stap 5.9 Vul een normtijd in voor de bijbehorende verrichtingen.


Stap 5.10 Je kunt eventueel 2 referentienummers meegeven. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in de koppeling naar een financieel pakket.


Stap 5.11 Als je niet wilt dat de naam van de verrichtingen op een factuur komen kun je hier een standaard tekst ingeven.


Stap 5.12 Wanneer het bijvoorbeeld gaat om verrichtingen voor een arbeidsomstandigheden gesprek dan wil je meestal niet dat op de factuur duidelijk wordt om welk dossier het gaat. Door dit vinkje aan te zetten komen de verrichtingen anoniem op de factuur.


Stap 6. Verrichting toevoegen aan prijscategorie
Je kunt kiezen uit 'taken en spreekuren' en 'opdrachtsoorten'. Deze zijn gesplitst omdat je bij opdrachtsoorten extra opties hebt: