Een escalatietaak ontstaat wanneer iets niet (op tijd) gebeurt. Het is daarom een soort omgekeerde trigger.


Het was al mogelijk om op een taak escalatietaken en e-mails in te stellen, maar dit kon alleen via de database. Hierdoor waren beheerders afhankelijk van de Xpert Desk om dit soort escalatietaken in te richten. Nu zijn er binnen taakbeheer dus onderdelen toegevoegd. 


Bij het aanmaken van een taak, kan in het laatste panel ‘Gekoppelde taken via gebeurtenissen en escalatie’ zien of deze taak toegevoegd wordt door een escalatie op een andere taak, of als notificatietaak wanneer een mail of sms (als onderdeel van een escalatie) niet verzonden kan worden.Op een taak is een panel toegevoegd, genaamd ‘Gebeurtenissen en escalatie’. Hierin is het overzicht te zien van alle gebeurtenissen die plaatsvinden op een moment gerelateerd aan de startdag van de nog lopende taak. Je ziet hier de startdag en naam van de taakgebeurtenis, welke acties er zijn ingesteld en of de taakgebeurtenis wel of niet actief is.Vanuit dit panel is het mogelijk om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen via de knop ‘+ Toevoegen’. Wanneer je dit doet, opent een nieuw tabblad 

Hierin geef je de naam van de taakgebeurtenis op. Vooral als je veel gebruik gaat maken van taakgebeurtenissen, is het - om het overzichtelijk te houden - aan te raden om een naam te geven die samenvat wat de gebeurtenis inhoudt. 


Vervolgens kies je de startdag. De acties (die je in een volgende stap gaat bepalen) zullen plaatsvinden op het moment dat je hier instelt. Het moment is gerelateerd aan de startdag van de taak en de acties zullen alleen plaatsvinden als de taak op dat moment lopend is. 


Wanneer je op opslaan klikt, is de taakgebeurtenis aangemaakt en wordt het overzichtsscherm van de taakgebeurtenis geopend. Hier is te zien dat de taakgebeurtenis nog geen acties heeft en nog niet is geactiveerd.Als je op bewerken klikt bij acties, dan krijg je de mogelijkheid om acties toe te voegen. De keuzes die je hebt bestaan uit:  

  • Taak afsluiten. Dat is de taak waarop de gebeurtenis is toegevoegd. In het voorbeeld van het screenshot is dat dan de taak: ‘Actueel Oordeel Probleemanalyse’. 
  • Traject afsluiten. Daarmee kun je het traject waar de taak in zit, beëindigen. 
  • Taak toevoegen aan traject. Hiermee kun je één of meerdere taken selecteren die aan het traject moeten worden toegevoegd. 
  • Bericht sturen. Hier kun je één of meerdere berichtsjabloon selecteren. Op het berichtsjabloon zelf bepaal je wie de ontvangers zijn en hoe het bericht verstuurd moet worden 


 

Zolang de taakgebeurtenis nog niet geactiveerd is, zullen er geen acties plaatsvinden. Via de activeren of de-activeren knop in de toolbar, kun je de status van de taakgebeurtenis wijzigen

 

De taakgebeurtenis is gewoon te bewerken, ook al is deze niet actief. Wanneer de taakgebeurtenis geactiveerd wordt, gaat het systeem meteen controleren of er op de lopende trajecttaken van deze taak acties moeten worden uitgevoerd.