INHOUDSOPGAVE


1. Inleiding

Met het oog op loongegevens die via een salariskoppeling binnenkomen in Xpert Suite, is er een stap genomen om aan te kunnen geven wat het correcte loon is. Vanaf release Iron (11-01-2024) zal het mogelijk zijn aan te geven of een loon ‘geverifieerd’ is, en kan er aangetoond worden dat het loon gecontroleerd is. Dit is momenteel als autorisatie te verlenen aan gebruikers die hiervoor bevoegd zijn.


2. Autorisatie voor gebruiker

Er is een autorisatie toegevoegd ‘Verifieer loongegevens‘ binnen het gebruikersbeheer onder ‘afwezigheden’. Alle gebruikers zullen deze autorisatie initieel niet krijgen; deze moet bewust toegewezen worden. 


3. Toepassen van:

Zodra de gebruiker de juiste autorisaties heeft, komt er een vink-optie beschikbaar om de loongegevens te verfiëren. Een gebruiker die de autorisatie heeft om het loongegeven te verifiëren mag deze optie aanvinken. Indien het loon geverifieerd is via het vinkje, mogen gebruikers het loon niet meer aanpassen. Dit kan alleen gewijzigd worden door gebruikers die de autorisatie hebben om het loon te verifiëren.
4. Toegevoegde triggergebeurtenis & voorwaarden

Voor het verifieerde loon zijn er ook triggervoorwaarden toegevoegd. Deze voorwaarden kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld kenmerken toe te wijzen aan medewerkers en trajecten t.b.v. automatische accorderen. Via deze manier kan er als business rule ingericht worden dat er alleen claims automatisch geaccordeerd kunnen worden waarbij het loon geverifieerd is.


Triggergebeurtenis: ‘Geverifieerd loon op trajectverloop is aangepast’ 


Triggervoorwaarden: 

1. ‘Trajectverloop – Trajectverloop heeft loon dat is geverifieerd’

Waarbij gekeken wordt naar elke verandering van het loon dat geverifieerd wordt of reeds geverifieerd loon dat gewijzigd wordt.

 

2. ‘Trajectverloop – Traject loon op alle trajectverlopen is geverifieerd’

Deze voorwaarde kijkt naar alle trajectverlopen en zal pas triggeren op het moment dat alle lonen geverifieerd zijn.
Voor meer informatie omtrent het automatisch accorderen, zie: Automatisch accorderen claims


Voor meer informatie over trigger voorwaarden etc., zie: Triggers