Autorisaties zijn instelbaar op gebruikersniveau, gebruikersgroep niveau en op gebruikersrol. Wanneer een gebruiker een gebruikersrol heeft, is het niet mogelijk om voor de gebruiker afwijkende feature autorisaties in te stellen.

Autorisaties die op de rol ingesteld kunnen worden:


 1. Beheer feature autorisaties voor afwezigheden
 2. Beheer feature autorisaties voor Overeenkomsten
 3. Beheer feature autorisaties voor Agenda
 4. Beheer agenda autorisaties
 5. Beheer feature autorisaties voor Customisatie
 6. Beheer kenmerken autorisaties
 7. Beheer feature autorisaties voor Documenten
 8. Beheer feature autorisaties voor Inkomen
 9. Beheer feature autorisaties voor Interventies
 10. Beheer feature autorisaties voor Logboek
 11. Beheer feature autorisaties voor Verloning
 12. Beheer feature autorisaties voor Rapportage
 13. Beheer beschikking autorisatie
 14. Beheer feature autorisaties voor Accounts
 15. Beheer feature autorisaties voor Autorisaties
 16. Beheer feature autorisaties voor Contracten
 17. Beheer feature autorisaties voor Dialogen
 18. Beheer feature autorisaties voor E-mails
 19. Beheer feature autorisaties voor Verzekeringen
 20. Beheer feature autorisaties voor Mobiele App
 21. Beheer feature autorisaties voor Organisaties
 22. Beheer feature autorisaties voor Datakluis
 23. Beheer feature autorisaties voor Verslaglegging
 24. Beheer feature autorisaties voor Vragenlijsten
 25. Beheer vragenlijstgroep autorisaties
 26. Beheer feature autorisaties voor Workflows
 27. Beheer feature autorisaties voor Triggers
 28. Beheer protocol autorisaties
 29. Beheer protocolvariatie autorisaties
 30. Beheer taakbibliotheek autorisaties


Wanneer er gebruik wordt gemaakt van rollen worden alle autorisaties per rol bepaald behalve de volgende autorisaties die nog op de gebruiker zelf in te stellen zijn:

 1. Dossier toegang beheren
 2. Gebruikersrol beheren
 3. Beheer gebruikersautorisatie
 4. Beheer document beoordeling
 5. Beheer agenda autorisatie

De overige autorisaties gaan via de rol.