Bij de overstap van de oude Datastreams versie 3.0 naar XS Connect Datastreams zijn er een aantal aanpassingen nodig om de gegevens technisch op dezelfde manier te kunnen verwerken. In dit artikel worden deze verschillen benoemd, inclusief de benodigde stappen voor een soepele overstap.


Maak je gebruik van versie 3.2? Kijk dan hier voor de details.


Er zijn een vijftal type wijzigingen: 

Verwijderde gegevens

De grootste technische impact is op de verwijderde gegevens. Het gaat hierbij om entiteiten (bestanden) of attributen (kolommen) van entiteiten. Hieronder staat per bestand wat er is gewijzigd.

Dim_EnkelvoudigeTrajecten

De kolom meldingdagen is verwijderd uit Dim_EnkelvoudigeTrajecten. Deze kolom is vervangen door de reeds bestaande kolom AantalMeldingdagen. Deze kolom bevat dezelfde gegevens als de meldingdagen kolom. 


Dim_Spreekuur

In Dim Spreekuur zijn de volgende kolommen verwijderd: 

  • Dim_Werkgever
  • Dim_Uitvoerder
  • Dim_Werknemer
  • Dim_EnkelvoudigTraject
  • Dim_Traject
  • Dim_AgendaItem

Deze kolommen zijn ondergebracht binnen Fact_Consultations, zodat er in Dim_Spreekuur geen verwijzingen naar andere dimensies binnen een dimensie gedaan worden


Dim_Werknemer

Dim_Werkgever: Het is mogelijk om dienstverbanden bij verschillende werkgevers te hebben. Hierdoor is een enkele koppeling tussen Werknemer en Werkgever niet meer mogelijk.

GeboorteJaar: Af te leiden uit toegevoegde kolom Geboortedatum.

Polisnummer: Dit gegeven wordt nu vastgelegd op de polis van de werkgever en is dus in het bestand Dim_Polis te vinden. De deelnemers op een polis is te vinden in Fact_ParticipantsOnPolicy

Verzekeraar: Dit gegeven wordt nu vastgelegd op de polis van de werkgever en is dus in het bestand Dim_Polis te vinden. De deelnemers op een polis is te vinden in Fact_ParticipantsOnPolicy.


Fact_DossierDocumenten

Dit feit is vervangen door Fact_CaseDocuments. 

 

Feit_Dienstverbandverzuim_Maand

In Feit_Dienstverbandverzuim_Maand is de kolom ‘MaandNaam’ verwijderd. Dit is gedaan, omdat hier altijd de Nederlandse benaming van de maand in stond, en dit niet bruikbaar is voor niet-Nederlandse gebruikers. De kolom Maand is nog steeds beschikbaar (waar het maand nummer in staat), waarmee de maandnaam eenvoudig afgeleid kan worden. Naamgeving aangepast: Hernoemd

In een aantal bestanden zijn kolommen hernoemd, omdat deze bijvoorbeeld spelfouten bevatte, of omdat de kolom nu beter aangeeft wat er functioneel in zit. Deze zijn hieronder per bestand beschreven. Dim_AbsenceCase

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

AbsenceReason_ID

AbsenceReasonID

 

Dim_AgendaItems

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

VX_integration_ID

VX_IntegrationID

isrecuring

isRecurring

 

Dim_Werknemer

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Integration_Id

VX_IntegrationID

Arbeidsovereenkomststart

ArbeidsovereenkomstStartdatum

ArbeidsovereenkomstEind

ArbeidsovereenkomstEinddatum

laatsteDienstverbandEinde

LaatsteDienstverbandEinddatum

DatumOverleden

Overlijdensdatum

Persoonnaam

Persoonsnaam

 

 

Fact_Absence_WEEK

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_Case

Dim_AbsenceCase

Atested_days

Attested_days

 

Fact_VerrichtingFactuur

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dim_GebruikerGefiateerd

Dim_GebruikerGefiatteerd

isGefiateerd

isGefiatteerd

Datum_gefiateerd

Datum_gefiatteerd


Feit_DienstverbandVerzuim_Maand

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

isLeidendDienstveband

isLeidendDienstverband

DIM_Traject

Dim_VerzuimTraject

 

Feit_DienstverbandVerzuim_WEEK

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

isLeidendDienstveband

isLeidendDienstverband

DIM_Traject

Dim_VerzuimTrajectNaamgeving aangepast: Hoofdlettergebruik

Het grootste gedeelte van de verschillen tussen Datastream versie 3.0 en XS Connect Datastreams zijn toe te wijzen aan het consistent gebruiken van hoofdletters in de kolomnamen. Deze zijn hieronder per bestand beschreven. Er zijn geen verschillen in de inhoudelijke data. 


Dim_Absence_Attestation

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

period_End

Period_End


Dim_AbsencePeriod

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

IsCanceled

isCanceled

IsExtension

isExtension

IsRelapse

isRelapse

 

 

Dim_AgendaItems

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

isremote

isRemote

 

Dim_Arbodienst

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

EmailAdres

Emailadres


Dim_Contract

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

VX_integrationid

VX_IntegrationID

Contractmodelid

ContractmodelID

contractmodel

Contractmodel


 

Dim_ContractModelVersie

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Contractmodelid

ContractmodelID

Geldigvanaf

GeldigVanaf

 

Dim_Dienstverband

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

categorieklassecode1

Categorieklassecode1

categorieklassenaam1

Categorieklassenaam1

categorienaam1

Categorienaam1

categorieklassecode2

Categorieklassecode2

categorieklassenaam2

Categorieklassenaam2

categorienaam2

Categorienaam2

categorieklassecode3

Categorieklassecode3

categorieklassenaam3

Categorieklassenaam3

categorienaam3

Categorienaam3

categorieklassecode4

Categorieklassecode4

categorienaam4

Categorienaam4

categorieklassecode5

Categorieklassecode5

categorieklassenaam5

Categorieklassenaam5

categorienaam5

Categorienaam5

 

Dim_DienstverbandKenmerken

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dienstverbandjaren

DienstverbandJaren

minsalaris

MinSalaris

maxsalaris

MaxSalaris

minduur

MinDuur

maxduur

MaxDuur

 

Dim_EnkelvoudigeTrajecten

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

VX_integrationid

VX_IntegrationID

startdatum

Startdatum

einddatum

Einddatum

verzuimduur

Verzuimduur

coulancedatum

Coulancedatum

uitkeringdatum

Uitkeringdatum

dagloon

Dagloon

 

 

Dim_FormFields

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

fieldName

FieldName

 

Dim_Gebruiker

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

sorteernaam

Sorteernaam

gebruikergroep

Gebruikergroep

verzuimteamrol

Verzuimteamrol

geldig_van

Geldig_van

geldig_tot

Geldig_tot

 

Dim_Klantteam

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

naam

Naam

 

Dim_MeetingInvitation

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dim_employee

Dim_Employee

Dim_traject

Dim_Traject

 

 

Dim_Spreekuur

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

VX_Integrationid

VX_IntegrationID

 

Dim_Spreekuursoort

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

isdetacheringsBlok

isDetacheringsBlok

 

Dim_Structuur

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

soort

Soort

 

Dim_Trajecten

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Protocolid

ProtocolID

startdatum

Startdatum

einddatum

Einddatum

ishersteld

isHersteld

issamengesteld

isSamengesteld

verzuimduur

Verzuimduur

redenBeeindiging  

RedenBeeindiging  

startdatumZWUitkering

StartdatumZWUitkering

hersteldmelding

Hersteldmeldingdatum

verzuimdagen

AantalVerzuimdagen

laatste_mutatie

Laatste_mutatiedatum

 

Dim_TrajectTaken

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_EnkelvoudigTraject

Dim_EnkelvoudigTraject


Dim_VerzuimTeam

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

naam

Naam


Dim_Werkgever

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DebiteurNummer

Debiteurnummer

KostenPlaats

Kostenplaats

KostenDrager

Kostendrager


Dim_Werknemer

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

roepnaam

Roepnaam

Partnertussenvoegsel

PartnerTussenvoegsel

Achternaamhantering

AchternaamHantering

telefoonwerk

TelefoonWerk

telefoonmobiel

TelefoonMobiel

telefoonthuis

TelefoonThuis

Isoverleden

isOverleden

PersoneelsNummer

Personeelsnummer


Fact_AbonnementsFactuurregels

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

factuurRegelSoort 

FactuurregelSoort

NettoBedrag

Nettobedrag


Fact_Absence_Diagnose

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dim_Attestation 

Dim_Absence_Attestation


Fact_Absence_WEEK

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

jaarmaand

JaarMaand

jaarweek

JaarWeek

DIM_Werknemer

Dim_Werknemer

DIM_Werknemer

Dim_Werkgever


Fact_FormfieldValues

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dim_traject

Dim_Traject


Fact_UitgevoerdeVerrichtingen

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

Dim_contract

Dim_Contract

Dim_bron

Dim_Bron

VX_Integrationid

VX_IntegrationID

Werkelijk_Aantalstuks

Werkelijk_AantalStuks

Fact_VerzuimMutaties

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_EnkelvoudigTraject

Dim_EnkelvoudigTraject

volgnrBinnenTraject

VolgnrBinnenTraject

startdatum

Startdatum

einddatum

Einddatum

hersteldmeldingdatum

Hersteldmeldingdatum

mutatiedatum

Mutatiedatum

ziektepercentage

Ziektepercentage

redenvangnet

RedenVangnet


Feit_Vragenlijst_GesteldeVragen

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_IngevuldDoor

Dim_IngevuldDoor


Feit_DienstverbandVerzuim_Maand

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_EnkelvoudigTraject

Dim_EnkelvoudigTraject

kwartaal

Kwartaal

Jaarkwartaal

JaarKwartaal

jaarmaand

JaarMaand

maand

Maand


Feit_DienstverbandVerzuim_WEEK

 

Datastreams Versie 3.0

XS Connect Datastreams

DIM_EnkelvoudigTraject

Dim_EnkelvoudigTraject

jaar

Jaar

jaarweek

JaarWeek


Plaats in bestand aangepast

In een aantal bestanden is de volgorde van kolommen aangepast, deze staan hieronder.

 

Dim_EnkelvoudigeTrajecten

De kolom AantalMeldingdagen is op de plaats van de verwijderde kolom meldingdagen gekomen. Deze kolom bevat exact hetzelfde gegeven als de kolom meldingdagen. 


Extra gegevens toegevoegd

Er zijn diverse attributen (kolommen) aan entiteiten (bestanden) toegevoegd. 


Hieronder zijn de huidige aanvullingen per bestand beschreven. Deze kolommen kunnen via de interface uitgezet worden en komen dan niet terug in het gegenereerde bestand. 


Dit kun je doen door ze uit te zetten in de Datastreams configuratie. Je kunt in dit artikel lezen hoe je dit zelf kunt configureren.

 


Dim_Absence_Illnessreports 

Nieuwe velden

TravelStartDate

TravelEndDate

isResumption

Dim_AgendaItems

 

Nieuwe velden

Noshow_followup_actie


Dim_EnkelvoudigeTrajecten

 

Nieuwe velden

Hersteldmeldingdatum

 

Dim_Trajecten

 

Nieuwe velden

ExternalCaseReference

VX_IntegrationID

 

Dim_TrajectTaken

 

Nieuwe velden

Omschrijving

ComputedStartdatum

ComputedEinddatum

isProtocoltaak

 

Dim_Werkgever

 

Nieuwe velden

Sector

WerkgeverLabel

ExternWerkgeverId

 

Dim_Werknemer

 

Nieuwe velden

KostenPlaats

Kostendrager

ExternWerknemerID

Geboortedatum

 

Fact_Consultations

 

Nieuwe velden

Dim_Spreekuursoort

Dim_Werkgever

Dim_Uitvoerder

Dim_Werknemer

Dim_EnkelvoudigTraject

Dim_Traject

Dim_AgendaItem

RequestInitiator

Dim_Spreekuur

DateExecuted

IsCompleted

isbillable

StandardDuration

ActualDuration

 

 

Fact_VerrichtingFactuur

 

Nieuwe velden

Batchnummer