Op dit moment is het de werking van het systeem dat je voor gebruikers niet twee regels dossier overname in kan stellen.
We hebben dit ingebouwd om te voorkomen dat er een loop wordt gecreëerd wanneer de data per ongeluk niet goed staan, en gebruikers elkaar dus eindeloos over zouden kunnen nemen.


In dit artikel lees je meer over het instellen van de tijdelijke dossier overname.


Bijvoorbeeld:

Gebruiker 1 neemt Gebruiker 2 over voor een bepaalde periode.


Je kan dan niet instellen dat Gebruiker 1 de dossiers overneemt van Gebruiker 2, ook al overlappen de periodes niet. Je krijgt dan onderstaande foutmelding te zien.


Het is pas mogelijk om deze overname in te stellen, wanneer je de eerste regel hebt verwijderd. In dit artikel lees je meer over het verwijderen of beëindigen van de dossierovername.