Gebaseerd op XS module: XS Basisinrichting

Middels de Xpert Suite worden dienstverbanden en verzuimmeldingen vastgelegd. Deze komen terug in deze stream. De meetwaarden binnen deze streams kunnen worden gerelateerd aan dimensies zoals organisatiestructuur, werkgever, verzuimteam, dienstverbandkenmerk, demografische kenmerken etc. 


Inhoud van de stream:

De stream bevat enkele meetwaarden waar belangrijke indicatoren zoals het verzuimpercentage en de in- en uitstroom qua ziekmeldingen mee kunnen worden bepaald, omdat de verzuim- en dienstverband uren beschikbaar zijn, evenals ziek- en herstelmeldingen.


Bepaling in de datastreams:

Alle trajecten met het protocol verzuim worden geïncludeerd, oftewel het traject dat wordt geopend indien de werknemer zich door ziekte verzuimend meldt. 

De uren die worden bepaald worden zowel in werk- als in kalenderdagen gegeven, zodat gekozen kan worden welke van de twee het meest geschikt is. De definitie van werkdagen is maandag t/m vrijdag, de definitie van kalenderdagen is maandag t/m zondag. Deze data wordt in twee verschillende aggregaties beschikbaar gesteld; per week en per maand.  


Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Het verzuimpercentage per afdeling berekenen

  • De loonkosten van verzuimende werknemers bepalen

  • Inzicht verkrijgen in het aantal herstelmeldingen per week of maand.