Het komt voor dat een verzuimrapportage een verzuimpercentage van 0% weergeeft, terwijl er wel verzuimmeldingen in het systeem staan.


Hoe wordt het verzuimpercentage berekend?

Het ziekteverzuim % is gedefinieerd als:   

       

     ZVP = [Verzuimomvang]/[Dienstverbandomvang] * 100%

Voor meer informatie over deze berekening, en de berekening van de verzuimcijfers, kan je kijken in het artikel Basisrapportage 3.1.


Oorzaken

Een van de meest voorkomende oorzaken is dat de FTE waarde op een werknemer in dat geval op 0 staat. Wanneer er geen werkuren/FTE bekend zijn, kan het aantal ziekmeldingen ook niet door deze waarde gedeeld worden.

Op het werknemerdossier kan je de ingevulde werkuren/FTE waarde zien. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat deze waarde juist gevuld is.

In dit artikel vind je meer informatie over het wijzigen van een dienstverband.


Uiteraard kan het zijn dat deze waarde wel is ingevuld, maar er nog steeds 0% uit het rapport komt. Neem in dat geval contact op met de Xpert Desk zodat deze met je mee kunnen kijken. Het is hierbij wenselijk dat je bij het aanmaken van het ticket aangeeft welke gegevens je zelf al hebt gecontroleerd en welke stappen er al zijn ondernomen.