1. Registratie medewerker aantallen


In de map Functioneel Beheer staat dit rapport. Hier worden werkgevernamen, debiteurennummers, peiling van aantal medewerkers zoals aangegeven in CMM en de peildatum van dit aantal getoond. Hiermee kunnen boekhouders gemakkelijk werknemersschattingen koppelen aan debiteuren in hun administratie. Ook is direct overzichtelijk welke inschattingen verouderd zijn.


Alleen mappen/werkgevers waarvoor de gebruiker is geautoriseerd, kunnen worden geselecteerd. Alleen informatie over de werkgevers waarvoor de gebruiker is geautoriseerd wordt getoond.2. GebruikersMetSSO_ID


In de map Autorisatie-instellingen staat dit rapport. Het rapport was voorheen alleen bruikbaar voor superbeheerders, maar nu kunnen alle gebruikers het rapport opvragen en krijgen ze de gebruikers te zien waar zij autorisatie voor hebben. 

De huidige autorisatiecheck waarbij werd gekeken of de gebruiker een superbeheerder was is omgebouwd naar de standaard autorisatiestructuur. Hierdoor krijgt iedere gebruiker resultaat uit het rapport, gelimiteerd naar hun autorisaties.3. Overzicht datastreams


In de map Overige rapportages is onlangs het nieuwe rapport ‘Overzicht Datastreams’ uitgeleverd. Aan het overzicht zijn kolommen toegevoegd die aangeven of een datastreamkolom staat ingesteld voor afname. Per configuratie wordt een leeg veld of een veld met het woord “Ja” getoond wanneer deze datastreamkolom niet of wel is ingesteld in die configuratie.

Daarnaast wordt, als een configuratie met datastreams is ingesteld, op de tweede pagina van het rapport een tabel getoond met welke datastreams zijn ingesteld in welke configuratie.


4. Dashboard afspraken


In de map AgendaXpert is deze rapportage toegevoegd. Het nieuwe dashboard Afspraken toont gegevens over afspraken die tijdens trajecten zijn gevoerd. Deze data kan worden gebruikt om meer inzicht in afspraken te verkrijgen. 

Hiermee is het inzichtelijk hoeveel afspraken er per maand hebben plaatsgevonden, welke gebruiker de meeste afspraken heeft gevoerd en welke protocolvariatie het meest voorkomt. Er zijn diverse filters te gebruiken zoals de organisatieonderdelen, periode selectie, protocol en spreekuurcategorieën. Middels een detailknop wordt naar een andere pagina genavigeerd, waar detailinformatie te vinden is over de gesprekken en trajecten.

Tevens is het mogelijk om de gesprekken te evalueren, doordat een gemiddeld evaluatiecijfer van de trajecten binnen je selectie wordt getoond indien aanwezig. Dit kan alleen getoond worden indien dit evaluatiecijfer volgens een standaard werkwijze wordt ingericht middels een formulierveld. Alleen trajecten en spreekuursoorten waar de ingelogde gebruiker voor geautoriseerd is, worden getoond.

 

5. Versnelde WIA beoordeling toegevoegd aan rapportages


Binnen de beschikkingregistratie is vast te leggen of de werknemer recht heeft op een versnelde WIA beoordeling. Door dit kenmerk ook in een aantal rapportages toe te voegen kan gemakkelijker teruggezocht worden welke werknemers dit kenmerk hebben gekregen, inclusief het eventuele effect hiervan. De kolom 'Versnelde WIA beoordeling' is toegevoegd in de rapportages 'WIA_Werkbestand tbv NN', 'WIA_Werkbestand' en 'WIA_Werkbestand_orgstructuur'.

 

6. Tevredenheidsonderzoek selectie


Dit nieuwe rapport is uitgeleverd om een lijst van werknemers te kunnen samenstellen die een klanttevredenheidsonderzoek mogen ontvangen. Met filters kan de gewenste selectie gemaakt worden op organisatieonderdeel, selectieperiode, protocol(len), en het aantal dagen dat een traject open heeft gestaan. Alleen afgesloten trajecten worden meegenomen in de selectie. Overleden werknemers worden uitgesloten. Dit rapport bevat een tabel met relevante gegevens, zoals het e-mailadres van de werknemer, trajectgegevens, werkgever, en de afdeling van het leidend dienstverband. In dit rapport worden alleen de trajecten getoond van protocolvariaties en werknemers waarvoor de gebruiker bij het opvragen van het overzicht in XS is geautoriseerd. Er worden alleen protocollen getoond in het filter waar de gebruiker rechten voor heeft. Het rapport is geplaatst in de Statistieken map ‘Overige rapportages’.