INHOUDSOPGAVEBinnen deze instructie wordt meer uitleg gegeven over VerzuimXpert documenten, Geïmporteerde documenten en Overzichtsdocumenten.


 

VerzuimXpert documenten


De niet-medische documenten die gegenereerd worden door taken/schermen komen uit bij het kopje VerzuimXpert documenten. Een voorbeeld hiervan is het Plan van aanpak. VerzuimXpert documenten kunnen, indien dit ingesteld is in het Beheer, digitaal ondertekend worden.Geïmporteerde documenten


Indien je als gebruiker hiervoor geautoriseerd bent kun je documenten onder het kopje Geïmporteerde documenten zien. Via de upload knop rechts kun je met een aanvullende autorisatie zelf documenten toevoegen.

Uploadmappen

Bij het toevoegen van documenten selecteer je een submap/uploadmap waarin je het document wil plaatsen.  

Submappen/uploadmappen dienen toegevoegd te worden door de Xpert Desk; indien dit gewenst is kun je hier een aanvraag doen. Je kunt daarnaast ook triggers aanzetten op documentkenmerken, bijvoorbeeld een triggertaak die verschijnt als er een document is geupload in een bepaalde map (=documentkenmerk).

Welke submappen gebruikers mogen zien is wederom afhankelijk van de ingestelde autorisaties. 

Gebruikers autoriseren voor submappen (documentkenmerken)
Je kunt een document inzichtelijk maken voor een andere gebruiker door het kenmerk van het document te wijzigen naar een kenmerk waarover deze gebruiker wel autorisatie heeft. Ook bij het uitvoeren van een spreekuur kan een document geüpload worden waarbij de gebruiker kiest voor een submap waarin het document wordt geplaatst.LET OP: Let er bij het uploaden van een document op dat er geen punten '.' in de bestandsnaam staan. Hierdoor zal er een foutmelding komen dat het bestand een ongeldige extensie heeft. Het gebruik van spaties, cijfers, streepjes en underscores is wel toegestaan in bestandsnamen. Voor meer informatie over deze foutmelding zie: Bij uploaden document krijgt gebruiker de melding 'ongeldige extensie'.Overzichtsdocumenten


Onder de overzichtsdocumenten verstaan we een aantal standaard documenten:


Contactmomenten overzicht en Overzicht Voortgang

Het Contactmomenten overzicht en Overzicht voortgang kun je vinden in het werknemersdossier:


Wat je hier exact op ziet kun je instellen in het Portal Beheer. Ga in het Beheer scherm naar Applicatieinstellingen -> Overzichtsdocumenten -> Contactoverzicht / Overzicht Voortgang. Vink hier aan wat je terug wil zien op het Contactmomenten overzicht en Overzicht voortgang.

Er kunnen ook aanvullende overzichtskaarten aangemaakt worden, zoals een aparte Overzicht voortgangskaart die alleen de arbodienstverlener mag zien. Indien je een overzichtsdocument wil toevoegen, neem dan contact op met onze Xpert Desk.Overzicht re-integratie activiteiten

Het Overzicht re-integratie activiteiten laat alle gelogde activiteiten binnen een dossier zien en kun je vinden in het werknemersdossier:Afsprakenoverzicht

Het Afsprakenoverzicht laat alle afspraken van een werknemer zien en kun je vinden in het werknemersdossier:
Geïmporteerde documenten en Overzichtsdocumenten van het Medisch dossier


Binnen het medisch dossier kunnen gebruikers met medische rechten documenten importeren/inzien en een medische kaart raadplegen.Medische Kaart

De Medische kaart is te vinden in het werknemersdossier:


Wat je hier exact op ziet kun je instellen in het Portal Beheer. Ga in het Beheer scherm naar Applicatieinstellingen -> Overzichtsdocumenten -> Medische kaart compleet. Vink hier aan wat je terug wil zien op deze kaart.


Medische Documenten

Wanneer documenten zijn gekenmerkt als Medisch (zie hoofdstuk Documentsjablonen), komen ze in het werknemersdossier uit onder het kopje Medisch dossier.