Om inzicht te geven in verstuurde SMS berichten en hun status vanuit de XpertSuite, is het mogelijk om via beheer deze status op te zoeken.

Gebruikers kunnen met de volgende stappen de status inzien van verstuurde sms-berichten. In de toekomst zal ditzelfde voor e-mails zichtbaar gemaakt worden.

Door te klikken op Beheer, Applicatie instellingen en daarna op Berichten zal het menu voor de berichten, zoals onderstaand te zien is, worden weergegeven.

Graphical user interface, text, application, email, website

Description automatically generated