Alleen OSAW kan de medische rechten toekennen aan een gebruiker. Daarvoor dien je een aanvraag in via de XpertDesk (xpertdesk@othersideatwork.nl)

Het is daarbij van belang dat de aanvraag voor medische rechten gedaan wordt door een medisch verantwoordelijke, bijvoorbeeld een medisch stafarts. 

Wij moeten naast het verzoek ook een schriftelijk akkoord hebben van een medische eindverantwoordelijke tot het verlenen van deze medische rechten.

Let op: Een niet-medische gebruiker kan geen aanvraag doen om een andere gebruiker medische rechten toe te (laten) kennen. In het kader van AVG, alsook het vier-ogen principe dient deze aanvraag altijd met toestemming van een medisch eindverantwoordelijke ingediend te worden.