Wat te doen bij uitval van een koppeling?

Voordat een klant een ticket aanmaakt, kunnen onderstaande stappen genomen worden om zelf het probleem te achterhalen, of het ticket beter in te schieten zodat de Xpert Desk sneller aan de slag kan met het ticket. De volgende stappen kunnen gevolgd worden:

 1. Welke klant betreft het? Op welke (klant)naam is de koppeling ingericht?
 2. Tussen welke systemen draait de koppeling? Is het een 1-op-1 koppeling met Xpert Suite of zitten er nog extra partijen tussen?
 3. In geval van een API-koppeling of automatische aanlevering via webservices of sftp, controleer of de credentials nog geldig en ongewijzigd zijn.
 4. Wanneer heb je de uitvalmelding ontvangen?
 5. Welke gegevensstromen zijn er in de koppeling opgenomen?
 6. Wat is de richting van deze gegevensstromen? Wat is het bronsysteem en wat is het ontvangend systeem.
 7. In welke gegevensstroom is de uitval geconstateerd?
 8. Wat is binnen deze gegevensstroom de unieke sleutel waarop gekoppeld wordt?
 9. Indien Xpert Suite (XS) het bronsysteem is in de gegevensstroom waarin de uitval geconstateerd is:
  1. Maakt de werkgever waarvoor gegevens ontbreken onderdeel uit van de koppeling? Is dit aan beide zijden ingericht?
  2. Controleer of de mutatie/actie die je zou verwachten daadwerkelijk in XS opgevoerd is.
  3. Wordt de mutatie/actie die uitgevoerd is ondersteund door de koppeling die ingericht is? In geval van een koppeling via XS Connect raadpleeg het Xpert Support Center. In geval van een ‘oudere’ koppeling raadpleeg de opleveringsmail van de consultant die de koppeling ingericht heeft.
  4. Is er door het ontvangend systeem überhaupt geen bericht ontvangen? Of is er wel een bericht ontvangen maar kan dit niet verwerkt worden? Zo ja, wat is de reden dat het bericht niet verwerkt kan worden? (Eventueel navragen bij beheerder van ontvangend systeem.) Stem eerst met de ontvangende kant af wat de gewenste actie is.
 10. Indien Xpert Suite (XS) het ontvangend systeem is in de gegevensstroom waarin de uitval geconstateerd is:
  1. Maakt de werkgever waarvoor gegevens ontbreken onderdeel uit van de koppeling? Is dit aan beide zijden ingericht?
  2. Controleer (of laat door de beheerder van het bronsysteem controleren) of de mutatie/actie die je zou verwachten daadwerkelijk in het bronsysteem opgevoerd is.
  3. Controleer (of laat door de beheerder van het bronsysteem controleren) of er daadwerkelijk een bericht voor de mutatie/actie naar XS verstuurd is.
  4. Als er een specifiek gegeven ontbreekt, maakt dit onderdeel uit van de koppeling die ingericht is? Of als er een bepaalde mutatie in het bijzonder ontbreekt, wordt dit ondersteund door de koppeling die ingericht is? (In geval van een koppeling via XS Connect raadpleeg het Xpert Support Center (of de inrichting in XS Connect). In geval van een ‘oudere’ koppeling raadpleeg de opleveringsmail van de consultant die de koppeling ingericht heeft.)
  5. Heb je een logverslag van de koppeling ontvangen waarop uitval m.b.t. ontbrekende mutatie/actie gemeld wordt? Of als het een koppeling via XS Connect betreft, heb je daar gekeken (of laten kijken) of er uitval op de logverslagen gemeld wordt? Zoek deze melding vervolgens verder uit. Check het Xpert Support Centrum voor uitleg van meldingen op logverslagen.
  6. Indien er wel een bericht door Xpert Suite ontvangen is en het duidelijk is waardoor de uitval veroorzaakt wordt, ga na of je dit zelf op kunt lossen door een wijziging in het bronsysteem of XS op te voeren. Houd er rekening mee dat het bronsysteem hierbij altijd leidend is. Als je in XS iets opvoert dat afwijkt van het desbetreffende gegeven in het bronsysteem dan bestaat de kans dat de koppeling dit gegeven weer overschrijft.

Als je al deze punten nagegaan bent en nog steeds niet kunt achterhalen wat de oorzaak van de uitval is, maak dan een ticket aan.

Vermeld in dit ticket om welke XS-omgeving het gaat, welke werkgever het betreft, de unieke sleutel van de werknemer waarvoor iets uitgevallen is, wat het gegeven is dat ontbreekt en i.v.t. wat de melding op het logverslag is. Let hierbij op dat je geen privacygevoelige gegevens meestuurt in het ticket.

Vermeld tevens wat je a.d.h.v. genoemde punten zelf uitgezocht hebt.