Dossierovername/plaatsvervanging is gemaakt om het makkelijker te maken voor collega's met dezelfde functie/autorisaties. Wanneer je gebruik maakt van dossier overname / plaatsvervanging worden daarom alleen de autorisaties voor de dossiertoegang over genomen. 


Het komt regelmatig voor dat je bij een dossier met dossier overname een autorisatie foutmelding krijgt. De oorzaak hiervan is dat er bij dossier overname geen autorisaties met betrekking tot taken, documenten, schermen etc. mee worden gegeven.


Bijvoorbeeld:

Gebruiker A neemt de dossiers over van gebruiker B. Gebruiker is geautoriseerd voor taak X, gebruiker A niet.

Wanneer gebruiker A dan taak X op een dossier van gebruiker B wilt uitvoeren, krijgt gebruiker A de foutmelding dat hij/zij niet is geautoriseerd.