INHOUDSOPGAVE


1. Koppelen aan dienstverleningssoort


Bij de contract management module kan per direct ook worden vastgelegd voor welke dienstverleningssoort het een contractmodel is. Dit is noodzakelijk omdat het mogelijk wordt om meerdere diensten naast elkaar af te nemen (b.v. preventief en verzuimbegeleiding). 

Voor het schrijven van verrichtingen is het dan van belang dat elke uitgevoerde actie maar 1 mogelijke prijs heeft. Omdat werkgevers maar één variatie tegelijk kunnen afnemen, wordt dit bewaakt door contractmodellen, taken en spreekuursoorten ook aan dienstverleningssoorten te koppelen indien taken en spreekuursoorten verrichtingen zijn.

 

Voor taken:

 

 

Voor spreekuursoorten:

 

Bij contractmodellen kan bij het maken van een nieuw contractmodel worden aangegeven bij welke dienstverleningssoort het hoort. Vervolgens zijn de ‘te plaatsen verrichtingen’ gefilterd op alleen de taken en spreekuursoorten die van dezelfde dienstverleningssoort zijn.

 


2. Beperk keuze contractmodellen op basis van verzekering werkgever


Het is mogelijk om bij verzekeringsproducten een specifiek contractmodel in te stellen. 

 

 

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om indien een werkgever een bepaalde verzekeringspolis heeft, automatisch de correcte bijbehorende contractmodellen te selecteren. Dit benodigd minder handmatig instellen door gebruikers en voorkomt foutieve invoer door gebruikers. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om bij gebruik van een import voor werkgevergegevens automatisch de contractmodellen te vullen in de dienstverleningsovereenkomsten.

 

Indien bij verzekeringsproducten geen specifiek contractmodel wordt ingesteld dan blijft de mogelijkheid bestaan om contractmodellen te beperken per dienstverleningsvariatie.
 

 


3. Instellen prijzen


In deze paragraaf wordt ingegaan op welke punten binnen de Contract management module een connectie hebben met Dienstverlening en dus anders zijn dan wanneer je geen Dienstverlening gebruikt. 

 

Zie hieronder het PrijsCategorie-Beheerscherm

 

  

De gewijzigde punten bij prijscategorieën:

  1. Zoals genoemd kan alleen voor verrichtingssoorten van dezelfde dienstverleningssoort de prijs worden ingesteld.

  2. Het is mogelijk om in te stellen dat een verrichting niet wordt betaald door de werkgever, maar door een verzekeraar.
     
  3. Het is mogelijk een prijs te baseren op een prijsvariabele. Dit kan heel erg veel onderhoudswerk schelen. Hoe kun je dit gebruiken? Wanneer je op een centrale plek bijvoorbeeld ‘uurtarief casemanager’ en ‘uurtarief bedrijfsarts’ instelt, dan kun je bij de losse contractmodellen aangeven dat de prijs dat centrale tarief is, maar dan plus een paar euro of een percentage. Vervolgens zal bij elke indexering van dat ene tarief, automatisch voor alle contractmodellen die deze prijsvariabele gebruiken de nieuwe verhoogde prijs gelden.

    Hierbij zijn uitgebreide mogelijkheden om de omrekening van de prijs in te stellen (stappen van afronding, wijze van afronden en omrekening met vaste getallen en percentages).


De prijsvariabelen zelf stel je in het hoofdmenu van CMM-beheer in. Zie voor meer informatie hierover het artikel: Prijsvariabele beheer


De eerste prijs is altijd ‘eeuwig’ geldig. Vanaf de eerstvolgende prijsmutatie komt er een einddatum bij deze prijs en een ‘geldig vanaf’ datum bij de nieuwe prijs. 


4. Te selecteren contractmodellen instelbaar per dienstverleningsvariatie


Om gebruikers beter te sturen in de gekozen ‘contractmodellen’ is het mogelijk om bij een dienstverleningsvariatie in te stellen dat er maar gekozen mag worden uit een aantal contractmodellen.

 

5. Facturatietype instellen per dienstverleningsvariatie

Voor klanten die gebruik maken van Product- & Dienstverleningsbeheer kan in Dienstverlening beheer door de applicatiebeheerder per dienstverleningsvariatie een facturatietype worden ingesteld. Standaard staat dit facturatietype voor iedere dienstverleningsvariatie ingesteld op ‘Op basis van uitvoerdatum’.

 

Bij het toevoegen van dienstverlening aan een dienstverleningsovereenkomst van een werkgever, wordt het facturatietype automatisch ingesteld conform de instellingen in Dienstverlening beheer. Indien gewenst kan in een dienstverlening overeenkomst hiervan nog worden afgeweken door per dienstverleningsvariatie een afwijkend facturatie type in te stellen.6. Kortingsmodellen via labels en werkgevergroepen


Het is mogelijk om kortingsmodellen in te stellen die bij werkgevers gekoppeld kunnen worden (naast het gewenste contract zelf), waardoor je eenvoudiger (en met minder contractmodellen) toch veel flexibiliteit hebt in de prijsafspraken met klanten. Hierbij geldt dan echter wel dat je bij elke werkgever eraan moet denken dat deze de juiste kortingsmodellen en contractmodellen krijgt. Zie voor meer informatie over kortingsmodellen het artikel: Kortingsmodellen

 

Het is mogelijk om bij een kortingsmodel aan te geven dat deze standaard moet worden ingesteld indien een werkgever in een bepaalde werkgevergroep wordt geplaatst.

 

Wanneer je een werkgever in een groep plaatst, zal voortaan actief gevraagd worden of je het kortingsmodel ook nog wilt aanpassen.

 


Wanneer je een werkgever van label wisselt, gebeurt hetzelfde.