INHOUDSOPGAVE


Onderstaand is de werking te zien van een interventie traject in Xpert Suite.


Starten Traject inzet interventie

Via de Acties knop in het werknemersdossier is een knop toe te voegen om een Inzet interventie traject te starten.Taak 1: Vastleggen Traject en polis selectie (Optioneel)

Deze taak wordt standaard ingericht op dag 0 van het traject. Vanuit het gekoppelde scherm kan de inzet van de interventie gekoppeld worden aan het onderliggend schadetraject, en aan een eventueel lopende polis die bij de klant actief is. 

Deze stap is optioneel.Categorieën

Categorieën worden door Otherside at Work ingericht, maar zijn wel te definiëren door de klant.

Wordt er gebruik gemaakt van Dienstverleningen dan is daarmee al eigenlijk de eerste ‘voorselectie’ van categorieën gedaan. Voorbeelden van categorieën die vervolgens gehanteerd kunnen worden: Aan de hand van de FML beperkingen: 

 1. Persoonlijk Functioneren
 2. Sociaal Functioneren
 3. Aanpassing aan Fysieke omgevingseisen
 4. Dynamische handelingen
 5. Statische houdingen
 6. Werktijden
 7. Overig

Wordt er geen gebruik gemaakt van Dienstverleningen, dan zouden de volgende categorieën gehanteerd kunnen worden:

 1. Arbo
 2. ZW
 3. WIA/WGA
 4. Arbeidsomstandigheden
 5. COVID-19
 6. Duurzame Inzetbaarheid / preventief


Einddoel

Einddoelen worden door Otherside at Work ingericht, maar zijn wel te definiëren door de klant.

Het Einddoel kan na afloop van de Interventie vergeleken worden met de afsluitreden vanuit managementrapportages.

 

 

Een aantal voorbeelden van einddoelen:

 1. Werkhervatting eigen werk
 2. Werkhervatting aangepast werk eigen werkgever
 3. Werkhervatting ander werk andere werkgever
 4. OverigTaak 2: Interventie- en programma selectie

Binnen deze taak wordt aan de hand van een aantal selectiecriteria daadwerkelijk het gewenste interventieprogramma van de betreffende Interventionist gevonden en geselecteerd.


Toelichting bij de stappen:

 1. Selecteer de dienstverlening waarbinnen de interventie ingezet moet worden. Als Dienstverleningen is ingericht is dit automatisch gevuld.
 2. Selecteer hier de regio’s waarbinnen een provider actief moet zijn
 3. Selecteer hier eventuele kenmerken waar een interventieprogramma aan moet voldoen.
 4. Selecteer hier een eventuele voorkeur voor een provider
 5. Klik op zoeken om de resultaten van de filtering weer te geven.
 6. De programma’s die aan de selectiecriteria van stappen 1 t/m 4 voldoen worden hier weergegeven. Bekijk de selectie en selecteer het gewenste programma.
 7. Hier zijn de interventiedetails zichtbaar.
 8. Selecteer het programma.

Dienstverlening

Deze opties komen vanuit de ingeregelde Dienstverleningen en de bijbehorende variaties. Bij Interventiebeheer kan worden aangegeven bij welke Dienstverlening de specifieke interventies actief mogen zijn. Wordt er niet gewerkt met Dienstverleningen dan blijft dit veld leeg. Let op: Als dienstverlening niet wordt ingezet, dan wordt dit veld wel getoond.

 

Regio’s

Regio's worden door Otherside at Work ingericht, maar zijn wel te definiëren door de klant. Standaard wordt gewerkt met de Nederlandse provincies.

 

Kenmerken

Kenmerken worden door Otherside at Work ingericht, maar zijn wel te definiëren door de klant. Let op: Deze kenmerken zijn specifieke Interventiekenmerken en hebben daarmee geen enkele connectie met de algemene kenmerken die via Beheer te configureren zijn.

Een aantal voorbeelden van Kenmerken:

 1. AD Onderzoek
 2. Spoor 2: Outplacement
 3. Spoor 2: Trainingen en opleidingen
 4. Budgetcoaching
 5. Mediation
 6. Bedrijfsmaatschappelijk werk
 7. Coaching bij psychische klachten
 8. Fysiotherapie
 9. Groepstraject
 10. Individueel traject
 11. Looptijd lang
 12. Looptijd kort

Voorbeeld: Voor een werknemer is behoefte aan een kortlopend, individueel traject. Dat zouden dan kenmerken zijn, waarop gemakkelijk de bijbehorende programma's gevonden kunnen worden.


Taak 2 komt omhoog wanneer taak 1 is uitgevoerd. Dit kan ingericht worden door een taaktrigger. 

Kies in het beheer scherm voor Dienstverlening en dan Triggers. Maak een nieuwe trigger aan.


Kies onderstaande gebeurtenis, voorwaarde en actie. Koppel aan voorwaarde "Trigger op LibTaakId" taak 1. Koppel aan Actie "Voegt een nieuwe taak toe aan het traject" taak 2.
Taak 3: Opstellen kosten/baten analyse (Optioneel)

Met de kosten/baten analyse wordt de financiële onderbouwing van het inzetten van de interventie berekend en inzichtelijk gemaakt. Het opstellen van de kosten/baten analyse is optioneel en hoeft dus niet gebruikt te worden. 


Toelichting bij de stappen:

 1. Hierin is de gemiddelde reductie in aantal verzuimdagen in te voeren.
 2. Hier kunnen de verwachte kosten van de dossiertijd worden ingevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratietijd die een Casemanager kwijt is met het monitoren van de interventie.
 3. Hierin is het dagloon van de werknemer weergegeven zoals dat is vastgelegd. Dit kan worden aangepast ten behoeve van de kosten/baten analyse. 
 4. De verwachte baten worden berekend en kan in dit veld worden ingevoerd.
 5. Middels de knop Opslaan worden de ingevoerde gegevens bevestigd en vastgelegd.

De geselecteerde gegevens van bovenstaande taken zijn nu bruikbaar in bijvoorbeeld documentsjablonen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de offerte om de interventie te mogen inzetten, of de bevestigingsbrief voor het inzetten van de interventie.

Taak 3 komt omhoog na het uitvoeren van taak 2, ook dit dient weer via triggerbeheer ingeregeld te worden. 

Kies in het beheer scherm voor Dienstverlening en dan Triggers. Maak een nieuwe trigger aan.


Kies onderstaande gebeurtenis, voorwaarde en actie. Koppel aan voorwaarde "Trigger op LibTaakId" taak 2. Koppel aan Actie "Voegt een nieuwe taak toe aan het traject" taak 3.


Verdere procesafhandeling van inzet interventie

Met het afhandelen van de eerste 3 taken is de gekozen interventie een feit. Met eventuele andere en vervolg taken die in het Interventieproces worden opgenomen kan de verdere inzet en afhandeling bepaald worden. 

Een voorbeeld van een meer volledig proces Inzet Interventie:

 1. Vastleggen Traject- en polis selectie
 2. Interventie- en programmaselectie
 3. Kosten/baten analyse
 4. Opstellen Interventie offerte en laten accorderen 
  1. Bij akkoord: 
   1. Bevestiging naar Provider sturen
   2. Provider uitnodigen voor Veilig Communiceren tbv aanleveren voortgangsrapportages
   3. Taken t.b.v. monitoren voortgangsrapportages
   4. Taak t.b.v. ontvangen eindrapportage
   5. Afsluiten Interventietraject met specifieke reden:
    1. Succesvol
    2. Afgebroken
  2. Bij geen akkoord:
   1. Genereren document ‘Geen inzet Interventie ivm geen akkoord klant’
   2. Interventietraject sluiten met als afsluitreden ‘Geen akkoord klant’

 

Afsluitredenen

Door het definiëren van specifieke afsluitredenen van het interventietraject kan worden vastgelegd wat de reden is van het sluiten van het interventietraject. In specifieke managementrapportages zou dit vergeleken kunnen worden met het eerder vastgelegde einddoel en kan bepaald worden of dat behaald is.

Afsluitredenen worden door Otherside at Work ingericht, maar zijn wel te definiëren door de klant.

Een aantal voorbeelden van Afsluitredenen:

 1. Traject gestopt i.v.m. geen akkoord op offerte
 2. Traject succesvol afgesloten
 3. Traject niet succesvol afgesloten
 4. Overig