INHOUDSOPGAVE


Trajecten kunnen beëindigd worden door verschillende redenen. Hier kan een functioneel beheerder zelf redenen aan toevoegen. Het registreren van beëindigingsredenen kan bijdragen aan een duidelijkere afsplitsing in waarom trajecten zijn gesloten.


1. Hoe registreer ik beëindigingsredenen?

Ga naar Xpert Suite beheer -> Dienstverlening -> Beëindigingsredenen:


Hier kun je redenen toevoegen, bewerken en zien/aangeven bij welke trajectsoorten de redenen van toepassing zijn. De bewerkbare redenen hebben een bewerkbaar icoontje:


De redenen zijn niet toe te voegen voor Ziekte WVP protocollen of Zwangerschapsprotocollen. Voor alle andere trajecten is dit wel mogelijk.


2. Hoe zet ik beëindigingsredenen in?

Dit kan bij een hersteldmelding, of een einde traject melding.