INHOUDSOPGAVE


1. Algemeen


Het was al langere tijd mogelijk om binnen de Xpert Suite je product- en dienstenportfolio in te richten middels verschillende protocollen, spreekuren en documentsjablonen. De samenhang van al deze onderdelen moest echter deels via de organisatiestructuur en deels via de contractmanagement-module aan klanten worden gekoppeld. Dit zorgde voor beperkingen in het flexibel en eenvoudig beheerbaar opzetten van deze diensten. 

Het opzetten van het product- en dienstenportfolio en het koppelen hiervan aan werkgevers is met de functionaliteit Dienstverlening veel eenvoudiger gemaakt. Belangrijke begrippen hierbij zijn:


 1. Dienstverleningssoorten; Hier kun je definiëren op welke gebieden er dienstverlening wordt aangeboden. Voorbeelden zijn: arbodienstverlening WVP, Preventieve arbodienstverlening, ERD WGA-begeleiding, ZW-begeleiding, etc.

 2. Dienstverleningsvariatie; Op de verschillende vormen van dienstverlening kun je varianten met protocolvariaties inrichten. Bijvoorbeeld een bij arbodienstverlening WVP ‘De luxe’-versie waar alle WVP taken worden overgenomen, of een ‘Op afroep’-versie waar juist het hele protocol bij de werkgever blijft.

 3. Labels; Je kunt aangeven welke ‘klantgroepen’ je hebt en uit welke diensten zij dan mogen kiezen. De ‘labels’ die je in de markt zet dus. Hierbij is direct de mogelijkheid om dat label ook een eigen huisstijl te geven. In zowel de look & feel van de applicatie, áls van de gegenereerde documenten binnen de applicatie.

 4. Dienstverleningsovereenkomsten; Hierin wordt vastgelegd welke dienstverleningsvariaties in welke periode door welke klant zijn afgenomen. Hier is het dan ook mogelijk om een contractmodel voor de financiële afrekening te koppelen. Het is mogelijk om hier te ‘stapelen’: een klant kan op een later moment extra diensten gaan afnemen. De afgenomen diensten bepalen welke trajecten bij dossiers van de werkgever gestart kunnen worden, en welke spreekuursoorten gepland mogen worden.

 5. Verzekerd belang; Het is (optioneel) mogelijk om bij dienstverlening aan te geven dat deze wordt geleverd in het kader van een ‘verzekerd belang’. Hiermee wordt aangegeven dat de activiteiten bedoeld zijn als schadelastbeheersing voor die specifieke verzekeringspolis(sen). Hierbij is het dan tevens mogelijk het afgesproken mandaat met de verzekeraar vast te leggen. Dit verzekerd belang (met bijbehorend mandaat) is vervolgens op het klantbeeld in elk dossier snel te raadplegen. Hiermee is de schadelastbeheerser altijd op de hoogte van de actuele afspraken die nog gelden.

 

De dienstverleningssoorten werken ook door in de basis-bouwstenen van de inrichting: bij taken en spreekuursoorten kan worden aangegeven bij welke dienstverleningssoort deze horen. Hetzelfde geldt voor contractmodellen. Vervolgens hoef je bij contractmodellen van de soort ‘preventieve arbodienstverlening’ dan ook alleen prijzen te geven aan spreekuren en taken van dezelfde dienstverleningssoort. 


2. Dienstverleningssoorten


Het instellen van het product- en dienstverleningsportfolio kan onder de nieuwe beheermodule ‘Beheren product en dienstverlening’.


 

Op dit scherm kunnen vervolgens de gewenste onderdelen van het portfolio worden vastgelegd.
3. Verzekeraars (optioneel)


Indien je meer wil weten over verzekeraars, verwijzen we je naar het volgende artikel: Verzekeraars & Polissen


Hier kunnen verzekeraars worden opgevoerd (met hun producten, contactpersonen en adressen), waarvan polissen vastgelegd moeten kunnen worden bij werkgevers. Voor het dienstverleningsportfolio is het van belang dat een eventueel verzekerd belang waarvoor de diensten worden geleverd hier middels mandaten worden vastgelegd. 

Tevens is het mogelijk binnen de CMM om een deel van de geleverde diensten te factureren aan verzekeraars. Om dit te ondersteunen kan bij de verzekeraar worden vastgelegd met welke financiële gegevens dat dient te gebeuren.


 

Bij de verzekeraar kan tevens worden vastgelegd welke verzekeringsproducten hij aanbiedt. Hierbij kan worden gekozen wat voor soort verzekering het is, of je bij werkgevers met deze polis schadelast beheersende dienstverlening aanbiedt en wat je mandaat dan is.


 

4. Aanmelders (optioneel)


Bij aanmelders kan een lijst van mogelijke aanmelders (per label) worden opgegeven. Deze is te selecteren bij de werkgever als extra gegeven.


 

5. Labels (optioneel)


Indien je meer wilt weten over Labels, verwijzen we je naar het volgende artikel: Label beheer

Met labels kunnen groepen van dienstverlening worden ingesteld die onder een naam (of label) in de markt worden gezet. Hierbij is het dus tevens mogelijk om aan te geven welke huisstijl gebruikt moet worden voor klantgebruikers waarbij de klant dit label voor zijn afgenomen diensten heeft. Dit is zowel instelbaar voor de look & feel van de applicatie (Xpert Suite) zelf, de gegenereerde documenten binnen de Xpert Suite en voor mails gegenereerd vanuit de Xpert Suite. Door bij deze laatste twee de mastersjablonen goed in te stellen, kan bij e-mails en documenten de opmaak basaal gehouden worden (zolang de gebruikte stijlen bij onderdelen van de tekst maar goed zijn gekozen). Bij het genereren van een document voor een klant zal hij dan de ingestelde stijl van het label gebruiken om een opgemaakt document te genereren. Dit betreft de stijl voor lettertype, regelafstand, letterkleur, etc. Tevens worden de kop- en voetteksten van het stijldocument bij het label gebruikt. 

Het is bij documenten mogelijk om aan te geven dat een specifiek document NIET de stijl van het label moet volgen, maar de opgemaakte stijl bij dat specifieke document.

 

 

Het instellen van toegestane verzekeringen en dienstverlening zorgen ervoor dat je specifieke dienstverlening per label kunt vormgeven en kunt afdwingen dat deze niet in verkeerde combinaties bij werkgevers wordt geregistreerd.

 

6. Dienstverlening 

Bij het vastleggen van soorten dienstverlening kan alleen een naam worden opgegeven.


 

Binnen een dienstverlening kunnen één of meerdere variaties toegevoegd worden. Hier wordt aangegeven welke protocolvariaties mogen worden gestart (en als er van 1 protocol meerdere zijn, welke primair gebruikt moet worden bij het starten van een traject).


Hiermee komt de instelling van protocollen en variaties in de organisatiestructuur te vervallen voor werkgevers waar ‘dienstverlening’ bij wordt vastgelegd. De ingestelde variaties zijn de protocollen en variaties die gestart mogen worden, of waar lopende trajecten naartoe omgezet mogen worden.


7. Vastleggen bij werkgevers


Bij een werkgever kan met het volgende stappenplan worden gekozen welke dienstverlening wordt afgenomen.

 1. Selecteer de aanmelder en het label waar de werkgever klant wordt. 2. Leg eventueel verzekeringspolissen bij de werkgever vast.  NB: deze afgenomen verzekeringen worden getoond in het klantbeeld van de werkgever.

 3. Kies welke dienstverleningsvariatie (toegestaan binnen gekozen label en eventuele verzekeringen met verzekerd belang) wordt afgenomen en volgens welk contractmodel dit gefactureerd moet worden.

 4. De werkgever heeft dan een vastgelegde dienstverlening. De instellingen van mogelijke protocollen en variaties in de organisatiestructuur worden vanaf dat moment genegeerd. De instellingen van de afgenomen dienstverlening bepalen welke trajecten gestart mogen worden.