Ja. Otherside at Work heeft, in haar hoedanigheid van Verwerker respectievelijk Verwerkingsverantwoordelijke, conform de AVG een eigen FG aangesteld. 

De contactgegevens zijn:  


E: privacy@othersidesoftware.com

T: 073 - 61 59 950