Vragenlijsten lijken qua functionaliteit in de basis veel op schermen. Echter kun je in vragenlijsten afhankelijkheden maken tussen 1 of meerdere vragen en antwoorden. Daarnaast kun ze via een externe pagina in laten vullen door iemand die geen toegang heeft tot de Xpert Suite en zijn ze mooier vorm gegeven.


Voorbeeld:

 


Een vragenlijst kan gekoppeld worden aan spreekuren en taken. Na het invullen van een vragenlijst worden de antwoorden opgeslagen in de XpertSuite. Deze antwoorden kunnen indien gewenst omgezet worden in formuliervelden zodat je deze kunt gebruiken in documenten. 

Wanneer een vragenlijst aan een taak wordt gekoppeld kan de vragenlijst indien gewenst ook via een externe pagina ingevuld worden door bijvoorbeeld een medewerker. Hiervoor wordt geautomatiseerd een mail met url verstuurd naar een voor opgegeven mailadres. Dit kan alleen naar een mailadres waarvoor een dataveld beschikbaar is in de XpertSuite. Bijvoorbeeld het privé mailadres van een werknemer. Op de externe pagina kan de vragenlijst ingevuld worden zonder dat een inlog nodig is. Na het invullen en afronden van de vragenlijst komen de antwoorden beschikbaar in het dossier van de werknemer. De vragenlijst is dan ook niet meer op te halen via de externe url.


 

Te gebruiken in

 • Spreekuursoorten
 • Taken

 

Beschikbare vraagtypes

 • Readonly tekstveld (bijvoorbeeld voor een info blok)
 • Groot tekstveld
 • Klein tekstveld
 • Numeriek tekstveld
 • Datum veld
 • Dropdown menu
 • Dropdown menu waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn
 • Vink vakjes
 • Ronde check boxen horizontaal
 • Ronde check boxen verticaal

 

Afhankelijkheden

 • Enkele afhankelijkheid: Vraag B komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoord A is gekozen
 • Enkele invert afhankelijkheid: Vraag B verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoord A is gekozen 
 • Dubbele afhankelijkheid: Vraag B komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoorden A en B is gekozen of Vraag C komt alleen op wanneer bij vraag A voor antwoord A en bij vraag B voor antwoord B is gekozen
 • Dubbele invert afhankelijkheid: Vraag B verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoorden A en B is gekozen of Vraag C verdwijnt wanneer bij vraag A voor antwoord A en bij vraag B voor antwoord B is gekozen

 

Triggers

Triggeren op een gegeven antwoord. Hierdoor kan bijvoorbeeld een taak worden toegevoegd. De voorwaarde kan ook dubbel zijn. Dus 2 specifieke antwoorden moeten zijn gegeven om een taak te triggeren.

 

Informatie blokken

Standaard kun je aan het begin van de vragenlijst en bij iedere categorie (hoofdstuk/onderwerp) een info blok tonen. Daarnaast kun je tussendoor informatie tonen door gebruik te maken van het vraagtype Readonly tekstveld.

 

Opmaak

Opmaak mogelijkheden zijn vooralsnog beperkt. Er kunnen geen plaatjes of logo’s worden toegevoegd en ook lettertype of lettergrootte is niet in te stellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de huisstijl zoals ingesteld in de betreffende XpertSuite omgeving.