Een wachtwoord binnen de XpertSuite dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Het wachtwoord moet uit minimaal 12 karakters bestaan
 • Het wachtwoord mag de inlognaam niet bevatten
 • Het wachtwoord dient karakters uit minimaal 3 van de 4 onderstaande groepen te bevatten:
  1. Kleine letters (a-z)
  2. Hoofdletters (A-Z)
  3. Cijfers (0-9)
  4. Speciale karakters (bijvoorbeeld ~ ! @ # $ % ^ & * )
 • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de laatste 6 gebruikte wachtwoorden.